Günümüzde Müslümanların yaklaşık yüzde seksen üçünü oluşturan Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat İslâm dünyasının ana gövdesini teşkil etmektedir. Bu sebeple hakkında geniş bir külliyat söz konusu olan bu mezhebin doğru tanınması büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde yaşayan Müslümanların kahır ekseriyetinin de mezhebi olan bu mezhebin önemli gördüğümüz hususiyetlerini anlattığımız bu çalışmamızda okuyucu aşağıdaki soruların cevaplarını bulacaktır:

- Ehl-i sünnet düşüncesine kaynaklık eden Ehl-i hadis ve Ehl-i re'y'in temel karakteristikleri nelerdir?
- Ehl-i sünnet'in oluşumundaki siyâsî süreç nasıl ilerlemiştir?
- İmam-ı A'zam Ebû Hanîfe'nin Ehl-i sünnet kelâmının oluşumundaki rolü nedir?
- Ehl-i sünnet kelâm ekollerinin kurucuları Eş'arî ve Mâtürîdî'nin Ehl-i sünnet'e katkıları nelerdir?
- Eş'arî ve Mâtürîdîlere göre Ehl-i sünnet kavramı kimleri ifade eder?
- Ehl-i sünnet kelâm mezheplerinin ahlâk anlayışı nasıldır?
- Ehl-i sünnet kimliğin siyaset alanına yansıması nasıl olmuştur?
- Bir bilgi kaynağı olarak hadis Ehl-i sünnet âlimlerine ne ifade eder?
- Ehl-i sünnet fıkıh kitaplarında Ehl-i sünnet kavramı kimleri işaret eder?
- Kelâm-Felsefe ilişkisine Ehl-i sünnet'in bakış açısı nasıldır?
- Çağdaş Selefîler Mâtürîdîlik üzerinden Ehl-i sünnet kelâmcılarına hangi eleştirileri yöneltmektedir?

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786057619853
Yayın Tarihi :2020-11-10
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :428
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap kağıdı
Boyut :160 X 240
Emeği Geçenler :
Yazar   : Mustafa Aykaç
İlgili Eserler