İslam Hukukuna Giriş kitabının temel amacı İslam hukuk sistemini tanıtmak, hukuk sisteminin
mahiyeti, tarihî gelişimi ve temel kavramları hakkında başlangıç seviyesinde bilgi vermektir.
Bu kitap, İslam hukuku alanında genel bilgi edinmek isteyenleri ve özellikle İlahiyat Lisans
öğrencilerini İslam hukukunun konu ve problemlerine hazırlayıcı bir işlev görmektedir. Kitap,
hukukun tanımı, mahiyeti, oluşumu, tarihi, dönemleri, ekolleri, literatürü ve temel kavramları
hakkında bilgi vermektedir.
Elinizdeki kitabın benzerlerinden bazı farklı yönlerinin olduğunu düşünüyoruz. Bu kitapta,
İslam hukuku açısından gerçeği tam olarak yansıtmayan, bir ölçüde saptıran ve şartlandırma
meydana getiren dönemleme sistemine alternatif yeni bir dönemleme yapılmıştır. Fıkhın
temeli mezhepler olduğundan kitapta mezheplerin teşekkülü üzerinde biraz fazla
durulmuştur. Bunun için günümüzde mezheplere giriş mahiyetinde telif edilmiş bulunan
kitaplardan hareketle bir tasnif oluşturulmuştur. Ayrıca bu kitapta İslam hukukunun Selçuklu,
Osmanlı ve belli başlı Türk ve İslam devletlerindeki uygulamalarına da kısaca işaret edilmiştir.
Mezhepler kendi içinde oluşum ve gelişim açısından dönemlere ayrılmış, literatürü de fıkhın
alt dallarına ve yine dönemlere göre tasnif edilmiştir. Kitabın sonunda genel hukuk
prensipleri sayılan küllî kaidelere kısa açıklamalarla yer verilmiştir.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786058096820
Yayın Tarihi :2019-09-16
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :464
Kapak :Karton
Kağıt :2.Hamur
Boyut :160 X 240
Emeği Geçenler :
Yazar   : Abdullah Kahraman
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler