Tarikatler öncesi tasavvufun kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan Keşfu'l-mahcûb, tasavvufun nazarî ve amelî esaslarını konu edinen Farsça ilk eser olmasının yanında, Hucvi-rî'nin üslûbu ve dili sayesinde klâsik Farsça metinlerinin de önde gelen örneklerinden birisidir.İngilizce, Arapça ve Urducaya tercüme edilen bu önemli eser Süleyman Uludağ'ın titiz bir çalışmasıyla ilk defa Türkçeye kazandırılmış olmaktadır.Hucvirî, eserinde sûfîlerin hal tercümelerine, hal ve makamlarına, tasavvufun âdâb ve erkânına genişçe yer vermiştir. Keşfu'l-mahcûb'u - önemli kılan bu özellikler yanında, onu biricik yapan başkaca hususiyetleri de vardır: Bu hususiyetlerden biri, tasavvufî fırkaları ve görüşleri taksim ve tasnife tâbi tutması, esas aldıkları tasavvufî ıstılahları açıklaması ve özelliklerini belirtmesi; diğeri de iman esasları ve ibadetlerin tasavvuf açısından ifade ettikleri mânaların vuzuhla belirtilmesidir. Tercümenin baş kısmında, Hucviri'nin dönemi, hayatı ve eserleri ile Keşfu'l-mahcûb'u tanıtan ve tahlil eden geniş bir «Giriş» yer almaktadır.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789759954741
Yayın Tarihi :2017-01-04
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :4.Baskı
Sayfa Sayısı :516
Kapak :Karton
Kağıt :3.Hamur
Boyut :160 X 240
Emeği Geçenler :
Yazar   : Hucvirî Ali B. Osman Cüllâbî
İlgili Eserler