İslâm Peygamberi, Saadet Asrı’ndan bugüne kadar Müslüman şairlerce övülmüş, bunlardan Hassân bin Sâbit ile Bânet Suâd yahut Kasîde-i Bürde adıyla meşhur şiirin sahibi Kâ ʿb b. Züheyr bizzat Allah Resûlü’nün iltifatlarına mazhar olmuşlardır. İslâmî Türk edebiyatı da peygamber sevgisi ile yanıp tutuşan gönüllerin aynası olmuş, bu konuda yüzlerce, binlerce edebî eser yazılmıştır. Fuzûlî’nin Su Kasidesi de bunlardan biri, türünün en güzeli, en başarılı olanı, belki Türklerin Bânet Suâd’ıdır. Su Kasidesi’nin şerhi niteliğinde olan bu eserde, şiirde geçen ve açıklanması gerekli olan kelime ve terkiplerin karşılıkları ve izahatı verilmiş, bunlara dayanarak beyitler bir defa da günümüz Türkçesi ile yine nesir cümlesi hâlinde ifade edilmiştir. Şerhin son safhasında, şairin ne söylediği, duygu, düşünce veya hayallerini nasıl ifade ettiği anlatılmıştır. Gerekli hâllerde eski hayatımız, kültür ve medeniyetimizle ilgili açıklamalar da yapılmıştır.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786257205177
Yayın Tarihi :2021-09-15
Baskı Sayısı :9.Baskı
İlgili Eserler