Kur'an, geçmişte olduğu gibi günümüzde de Allah'ı, evreni, insanı, toplumu ve tarihi idrak
etme; inancı, düşünceyi, duyguları ve eylemi sağlam temeller üzerine oturtma, insanın asli
sorularına cevap vererek problemlerini çözme noktasında anlama ve yorumlamaya konudur.
Tefsir-1 ve Tefsir-2 derslerinde, tefsirin ortaya çıkıp teşekkül etmesinden günümüze kadar
geçirdiği safhaların, çeşitlerinin ve temsilcilerinin kısa anlatım ve örneklemelerle öğrencilere
sistematik bir sunumu yapılmıştır. Bu dersler ile öğrencilerin tefsirin mahiyeti, izafiliği,
gelişimi, çeşitlenmesi ve tefsircilerin Kur'an'a yaklaşım ve yöntemleri hakkında bilgi edinerek
Kur'an ve tefsir hakkında belirli bir bilinç düzeyine ulaşmaları amaçlanmıştır. Tefsir-1
derslerinin konusunu tarihî gelişim çizgisi doğrultusunda klasik rivayet-dirayet tefsirleri
oluştururken; Tefsir-2 derslerinin konusunu mesleki, mezhebî ve çağdaş tefsirler
oluşturmaktadır. Önce lügavi (dil) tefsir örneği olarak Ferrâ ve tefsiri işlendikten sonra
sırasıyla fıkhi tefsirler, tasavvufi tefsirler, mezhebî tefsirler ve çağdaş tefsirler konu edilecek,
öne çıkan müfessirlerin eserlerinden verilecek Arapça tefsir örnekleri üzerinden müfessirlerin
Kur'an'a ve tefsir konularına yaklaşım ve yöntemleri ana çizgileriyle açıklanma yoluna
gidilecektir. Bu kitapta seçilen konuların Tefsir Tarihi ve Tefsir Usulü dersleriyle bağlantılı
olması gözetilmiştir.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786058096851
Yayın Tarihi :2019-09-16
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :256
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap kağıdı
Boyut :160 X 240
Emeği Geçenler :
Yazar   : Talip Özdeş
Yazar   : Musa Bilgiz
İlgili Eserler