İnsanın bilgi kaynakları farklıdır, vahiy de bunlardan birisidir. İslami telakkiye göre Kur'an,
bilgi kaynaklarının başında gelir. Bu yüzden Müslümanlar, onun hakkındaki her tür ilmi
faaliyete büyük önem vermişlerdir. Dolayısıyla onun öğrenilmesi ve anlaşılması, indiği
günden itibaren başlamış, zaman ilerledikçe öğrenme ve anlaşılma çalışmaları daha
sistematik ve pratik şekil almıştır. Bu amaçla eğitim kurumları kurulmuş, âlimler hem ders
vererek hem de kıymetli eserler yazarak tefsir ilminin gelişimine katkıda bulunmuşlardır.
İlmi araştırma ve çalışma alanlarının geliştiği ve çeşitlendiği günümüzde tefsir, bağımsız bir
ilim dalıdır. Tefsir ilmi, başlangıçtan bugüne, kendi içinde ulûmu'l-Kur'ân, tefsir usûlü,
Kur'an'ı tefsir etme, Kur'an'ın çeşitli açılardan araştırılması ve kıraat gibi alt dallarda devam
edegelmiştir. Biz bu konuların hepsine birden Tefsir Tarihidiyoruz. Tarih boyu Kur'an üzerine
yapılan çalışmalar, bir tefsir edebiyatı hazinesidir. Son üç asırda buna Kur'an'ın dünya
dillerine tercümeleri eklenmiştir.
Tefsir Tarihi,Kur'an'ı anlama ve yorumlama çabalarının tarihidir. İşte bu kitap, tefsirin
hikâyesini, süreç içinde tefsirdeki gelişmeleri ve iz bırakmış şahısları, tefsir ürünlerini ve
edebiyatını, Kur'an ve tefsir anlayışlarını, değişme ve yenilikleri aktarmaktadır.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786058096868
Yayın Tarihi :2019-09-16
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :320
Kapak :Karton
Kağıt :2.Hamur
Boyut :160 X 240
Emeği Geçenler :
Yazar   : İsmail Çalışkan
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler