İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) ve Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğiyle 16-17 Ekim 2015 tarihlerinde, Gaziantep Ü. Kongre ve Kültür Merkezi'nde Toplumsal Birliğin Güçlendirilmesinde Dinî Söylemin Önemi konulu tartışmalı ilmî bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
Bu toplantıda, İbadetlerdeki Fıtrî Varoluşsal Vahdet Boyutunun Toplumsal İttihada Katkısı; Kur'an ı Dinî Alanda Ayrıştırın ve Bütünleştirici Bir Metin Olarak Okumanın Kodları; Hz. Peygamber ve Râşid Halifeler Döneminde Birlikte Yaşama Tecrübesi; Farklı İnanç Gruplarıyla Bir arada Yaşamanın Dinî Bakımdan imkânı; Günümüzde İslâmî Faaliyetler Alanındaki Düşünce Sorunları Üzerine; Farklı İnanç ve Düşünce Mensuplarıyla Bir Arada Yaşama (Hıristiyanlık Örneği); Toplumsal Birlik ve Beraberliğin Kur'ânî Temelleri;
Toplumsal Barışı Tehdit Eden Unsurlara Karşı Din Eğitiminin Gücü ve İşlevi;
Toplumda Bütünleştirici ve Ayrıştırıcı Yönüyle Din;
Akademik Dinî Söylem ve Topluma Yansıma Düzeyi Sorun;
Grup Kimliği Ekseninde GeÜşen Dinî Söylem ve Davranışlara İlişkin Psiko-Sosyal Çözümlemeler; Diyanet Faaliyetlerinde Dinî Söylemin Toplumsal Bütünlük Açısından Tahlili;
Toplumsal Birliğin Güçlendirilmesinde Ahlâkî Değerlerin Önemi;
İnanç Temelli Organizasyonlar ve Toplumsal Birlik: Konya Örneği;
İslâm Toplumunda Farklı İnanç Mensuplarının Bir Arada Yaşama Tecrübesine Temel Teşkil Eden Kur'ânî İlkeler;
Toplumsal Birliğin Sağlanmasında Sûfî Söylemin Etkisi;
Medya Dili Ekseninde Ayrışma Nedenleri;
Sivil Toplum Kuruluşlarının Toplumsal Birliği Sağlamadaki Başarı Düzeyinin Tahlili başlıklı tebliğler sunularak müzakere edilmiş olup toplantı metinleri bu eserde bir araya getirilerek neşredilmiştir.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786059223683
Yayın Tarihi :2016-05-25
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :464
Kapak :Karton
Kağıt :2.Hamur
Boyut :160 X 240
Emeği Geçenler :
Yazar   : Kolektif
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler