Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  35
Ebeveyn Anaokulu
Çocuk eğitimiyle ilgili yazılmış, söylenmiş birçok söz ve bilgi var. Ancak çocuklarla birebir çalıştığım uzun yıllar boyunca onlara dair soru ve sorunların çoğunun ebeveyn tutumlarında saklı olduğunu ve çözümün yine bu davranışlardaki düzelme ve güzelleşme ile olabildiğini gördüm. Bunun için çocuk eğitiminden önce ebeveyn eğitimi anlayışımla, ebeveyn tutumlarını, bunların çocuk dünyasındaki karşılığını anlatmaya çalıştığım makalelerimi, özellikle din ve ahlak eğitimi konusunda hassas olan ebeveynler, çocuk
58.5 TL. 90 TL.
 %  35
Psiko-Sosyal ve Hukuki Açıdan Boşanma
“Bir aileyi idare etmek, bir devleti idare etmekten kolay değildir.” Montaigne Binlerce yıldan beri milletlerin çöküşü ailenin çöküşüyle bağlantılı olmuştur. Eğer bir toplum güçlü değerler üzerinde kurulmuş ailelerden oluşuyorsa, o millet güçlüdür. Aile bağlılığı zayıfsa o toplumu ayakta tutmak çok zordur. Türkiye'de son 20 yılda evlenme oranı düşerken boşanma oranı hızla yükseliyor. Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2023'te 171 bin 881 çift boşanmıştır. Son yıllarda boşanma sayısının evlilik sayısına o
123.5 TL. 190 TL.
 %  35
Mâtürîdî’nin Hikmet Tasavvurunda Evren, İnsan ve Din
Ehl-i sünnet’in iki kanadından birisi olan Mâtürîdîlik, dini yorumlarında akla daha fazla yer veren bir mezheptir. Mezhebin kurucusu Ebû Mansûr el- Mâtürîdî (ö. 333/944), dinin anlaşılmasında aklı oldukça aktif bir şekilde kullanan bir âlimdir. Onun kelam sisteminin en merkezi kavramlardan birisi hiç şüphesiz hikmettir. Hikmet, İslam Felsefesinden İslam Kelamına, İslam Hukukundan İslam Edebiyatına kadar oldukça geniş bir kullanım alanına sahip bir kavramdır. İmam Mâtürîdî hikmeti “doğruya isabet etmek”, “he
97.5 TL. 150 TL.
 %  35
Günümüze Yansımalarıyla Hz. Peygamber’in Muasırlarıyla Münasebetleri-3 ;Yahudilerle Münasebetler
Marmara ve İstanbul İlahiyat Fakülteleri ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı müştereken “Hz. Peygamber ve Muasırları: Yahudilerle Münasebetler” konulu 112 tartışmalı ilmî toplantıyı, 19-20 Mart 2023 tarihlerinde, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Raşit Küçük Konferans Salonu’nda gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda, Arap Yarımadasında Yahudiler, Hz. Peygamber’in Yahudilerle Siyasî, İktisadî ve Beşerî Münasebetleri, Hz. Peygamber Döneminde Yahudi Algısı, Hz. Peygamber ve Yahudilerle Dinî Münasebetler, Hz. P
162.5 TL. 250 TL.
 %  35
Sevgi Merkezli Çocuk Eğitimi
Anneler şefkat kahramanı olsun... Babalar ana yürekli yaşasın... Çocuklar sevgiye doysun... Yetiştirdiklerimizin yürekleri, yüreğimizden kopmasın. Yolumuz, şefkat, merhamet dolsun. Bu düşüncemizi paylaşanlar! Sevgi Merkezli Çocuk Eğitimi tam size göre... Vehbi Vakkasoğlu, sevgi merkezli eğitim projesini 50 yıllık birikimiyle gündeme getiriyor. Tamamen yerli, bütünüyle tecrübe...
110.5 TL. 170 TL.
 %  35
İslâmî İlimlerin Kurucu Nesli Tâbiîn Tâbiîn Kimliği Ve İslami İlimlerin Tesisi-1
İslâmî İlimler Araştırma Vakfımız ve Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı ile müştereken 06 – 07 Mayıs 2023 tarihlerinde, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda, “İslâmî İlimlerin Kurucu Nesli Tâbiîn: Tâbiîn Kimliği ve İslâmî İlimlerin Tesisi” konulu tartışmalı ilmî bir toplantı gerçekleştirmiş olup toplantı metinleri bir araya getirilerek bu eserde neşredilmiştir.
143 TL. 220 TL.
 %  35
Öğretmeni Başarıya Götüren Yol ve Nitelikli Öğretmen
ÖĞRENCİ YETİŞTİRME SANATI Öğrencileri sınavlardan ziyade hayata hazırlamak, onlara ne olacakları ve neleri başarabilecekleri konusunda ilham vermek öğretmenin asıl görevi. Öğretmen, öğrencilerin ömür boyu takip edebilecekleri doğru bir yol haritası çizmelidir. Abdüssamet, Zekeriyya ve Ahmet sınıfta çete kurmuş, dersleri kaynatıyorlardı. Onları parkta çekirdek yerken gördüm, yanlarına oturdum, birlikte çekirdek yedik, böylece arkadaş olduk. Arkadaşlık nüfuzumu kullanarak onlardan yardım istedim. Dersteki gü
104 TL. 160 TL.
 %  35
Başarıya Götüren Yol
"Akıllı insan, başkalarının aklından faydalanır. Kitap okumak, konferans, panel, seminer dinlemek başkalarının aklından faydalanmaktır. Ömrünü gençlerin eğitimi ile geçiren bir öğretmen ve yazarın tecrübelerinden faydalanmak size yepyeni ufuklar açacaktır. Ali Erkan Kavaklı, "Başarıya Götüren Yol"da 40 yıllık tecrübelerini paylaşıyor; öğrencilerinin başarılarını, başarılı insanların hikâyelerini anlatıyor ve gençlere ömür boyu takip etmeleri gereken yol haritası çiziyor. Kitaptaki bir gaz hikâyesi şöyle
91 TL. 140 TL.
 %  35
Kendi Yıldızını Yakala; Sıra Dışı Motivasyon Öyküleri
"Bir Çin atasözü şöyle der: "Ateşlenmiş ruh, dünya üzerindeki en tehlikeli silahtır." Her insan gibi siz de başarıyı yakalamak istersiniz. Ancak başarı, insanların karşısına kolay fark edemeyecekleri şekillerde çıkar. Fırsatları görebilenler, ancak gözlerini fırsatlara çevirmiş kişilerdir. Sizi milyarlarca insandan farklı kılan nedir? Hiç kendinize sordunuz mu? Bu dünyada yalnızca size özgü bir şeyin olmadığını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Çünkü herkesi, diğerlerinden farklı kılan bir şey mutlaka vardır
58.5 TL. 90 TL.
 %  35
Ailede Sevgi İletişimi
Bu eserle eşler birbirini sevmeyi öğrenecek. Eş sevgisi bir gönüle girme işidir ve cinsellikten ibaret değildir. Sadece Para, eşya, kariyer ile mutluluk olmaz. Gönülden gönüle Sevgi iletişimi kurmak bir sanattır. Bu sanatın uzmanları sağlam yuva kurar, sevgiden kavgaya zaman bulamaz. Bu eser, sevgiden, aşktan ve sadakatten yana olanların rehberidir.
78 TL. 120 TL.
Tükendi
 %  35
Safvetü't-Tefâsîr ; Tefsirlerin Özü
Günümüz insanının, ehli sünnet tarafından kabul edilmiş büyük İslâm alimlerinin tefsirlerinin hepsini de okumaya zaman bulamayacağını düşünen üstad Muhammed Ali Sâbûnî, bütün güvenilir tefsirlerin adeta özünü alarak, bu çağa hitap eden ve gençlerin de anlayabileceği üsluba sahip elinizdeki bu tefsiri kaleme almış ve bu esere, "Tefsirlerin Özü" manasında; "Safvetü't-Tefâsîr" adını vermiştir. Sâbûnî, bu zor metinleri, kolay anlaşılabilecek bir tarzda ve akıcı bir üslupla okuyucuya sunmayı başarmışt
2275 TL. 3500 TL.
 %  35
Etkili Test Çözme Teknikleri
Sınavlar bilgiyi ne kadar öğrendiğimizi kontrol etmek için bir ölçme yöntemidir. Dünyada farklı metotlarla farklılaşsa da kullanılan en önemli yöntemdir. Ülkemizde yapılan sınavların diğer dünya ülkelerinden farkı ise, sınav hazırlığının uzun yıllar boyunca devam eden ve yaşamımızı etkileyecek şekilde devam etmesidir. Malumunuz ülkemizde sınav sayısı oldukça fazla olup, bu sürecin en etkili şekilde öğrencinin başarıyı yakalayabilmesi için tüm engelleri aşması gerekmektedir. Bu süreç içerisinde ya usta bir ö
91 TL. 140 TL.
 %  35
Hz. Peygamber (Sav) Döneminde Münafıklar
Risâletin Medine döneminde zahiren Müslüman görünen ancak gönülleri Müslümanların düşmanı gruplarla birlikte olan münafıkların Müslümanların içinde yaşamaları, üstelik Müslümanların yakın akrabası olması da onların Müslüman toplum için tehlikesini daha da artırmaktadır. Adeta virüslerin vücut içinde barınmak suretiyle bedenin bağışıklık sistemini zafiyete uğratıp dışarından gelecek hastalıklara da açık hale getirmesi gibi nifak hareketi de benzer şekilde müslüman toplum bünyesindeki birlik ve dayanışmayı za
81.25 TL. 125 TL.
 %  35
Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler Işığında Hayatımız -  İslam Hak Dinidir
Bütün Haklar İlahîdir, Tanrısaldır. Âlemin esasını teşkil eden haklar, Allah tarafından tespit ve tayin edilmiştir. İnsanlar hak namına hiçbir şey ihdas edemezler (yaratamazlar). Bu alanda yaptıkları tek şey, güçlerinin yettiği kadarıyla, bu hakları sahiplerine vermeye çalışmaktan ibarettir. Onu da adalet anlayışıyla yaparlar. Çok kere de hak dağıtmaya çalışanlar, haksızlık yaparlar. Kanunları yaparken objektif olamazlar. Kendi haksız kazançlarını önde tutarlar. Tarafsız olan, adil-i mutlak olan Allah Teâlâ
74.75 TL. 115 TL.
 %  35
Delilleriyle İslâm İlmihâli;(İbadetler, Helaller Ve Haramlar)
İslâm dini Allâh tarafından ilk peygamber Hz. Âdem’den (a.s.) başlayarak son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v.) kadar insanları Allâh Teâlâ’nın yarattığı fıtrat üzerine ve O’na kulluktan ayrılmadan yaşayabilmeleri için vahiy yoluyla gönderdiği kutsal dindir. Bu din son haliyle Hz. Peygamber vasıtasıyla insanların hidayeti için gönderilmiş, iman, ibâdet, günlük hayat ve ahlaki boyutlarıyla yaşanmıştır. Hz. Peygamber’den emaneti devralan sahabe tevatür yoluyla tebei tabiin nesline taşımış, tebei tabiin neslind
156 TL. 240 TL.
 %  35
Maneviyat Dünyamızda İz Bırakanlar
Zor zamanların kahramanları…Din öğretiminin yasak olduğu bir dönemde durumdan vazife çıkardılar. Kimse yoksa biz varız diye ortaya çıktılar. Hapislere, sürgünlere, idamla yargılanmalara rağmen vazgeçmediler.İman, İslâm, Kur’an istikametinde yollarına devam ettiler. O günkü yönetimlerin bıraktığı boşluğu var güçleriyle doldurmaya çalıştılar. Geriye örnek hayatlar, ibretlik çabalar kaldı.Bugün bize düşen, o yaşanmışlıkları güncellemek ve hatıralarını unutturmamaktır.İcabında birini daha çok sevmek elbette güz
130 TL. 200 TL.
 %  35
Hikmet Deryasında Seyran - Hikmetname
Bir ‘hikmetnâme’ tarzında hazırladığımız kitabımızın ismini Hikmet Deryâsında Seyran koymamızın nedeni; Kurân-ı Kerîm ve onda bildirilen emir, yasak ve yaşanmış tarihi bilgilerin hepsinde bizim görüp bildiklerimizin bâtınında çok önemli hikmetlerin olmasıdır. İlk önce, Kur’ân’ın özünün Fâtiha sûresi, Fâtiha’nın özünün de Besmele (Bismillâhirrahmânirrahîm) olduğundan hareketle yola çıktık. İkinci olarak ise, hakîkate dair bilgi ve sırları içinde saklayan, deryâdan bazı hakîkat incilerini kitabın sayfalarına
143 TL. 220 TL.
 %  35
Günümüzde Gençlik;Problemler ve Çözüm Önerileri
İnsan hayatının çocukluk, gençlik, yetişkinlik, yaşlılık gibi evreleri olduğu bilinmektedir. Bunların arasında gençlik dönemi önemli bir yer tutar. Gençlik dönemi hızlı geçen, nasıl geçtiği belli olmayan, bazıları için pişmanlıklarla dolu olan bir evredir. Gençlik, çocukluk ile yetişkinlik arasında yer alan bir dönemdir. Bu dönem genel olarak 12 – 24 yaşları arasında biyolojik, psikolojik, bilişsel ve sosyolojik bir gelişim, bir olgunlaşma sürecidir. Gençlik döneminde çevre, büyük bir önem kazanmaktadır. Zi
117 TL. 180 TL.
 %  35
Kuzey ve Doğu Avrupa’da Okullarda Din Eğitimi
Dünyada farklı ülkelerde okullarda din eğitimi uygulamalarını ele alan kitap, bu konudaki tecrübeleri bir bütünlük içerisinde sunmaktadır. Bu doğrultuda ülkelerin yönetim ve dini yapısı ve din devlet ilişkileri, eğitim sistemi ve din eğitiminin bu eğitim sistemi içerisindeki yeri, din eğitiminin okul eğitimi içindeki hukuki statüsü, öğretim programları ve ders kitapları, din eğitiminde uygulanan temel yaklaşımlar ve içerik, kamu okulları dışında özel/dini okullarda din eğitimi uygulamaları, din eğitimi alan
130 TL. 200 TL.
 %  35
Orta Avrupa’da Okullarda Din Eğitimi
Dünyada farklı ülkelerde okullarda din eğitimi uygulamalarını ele alan kitap, bu konudaki tecrübeleri bir bütünlük içerisinde sunmaktadır. Bu doğrultuda ülkelerin yönetim ve dini yapısı ve din devlet ilişkileri, eğitim sistemi ve din eğitiminin bu eğitim sistemi içerisindeki yeri, din eğitiminin okul eğitimi içindeki hukuki statüsü, öğretim programları ve ders kitapları, din eğitiminde uygulanan temel yaklaşımlar ve içerik, kamu okulları dışında özel/dini okullarda din eğitimi uygulamaları, din eğitimi alan
130 TL. 200 TL.
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1