Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 40-60 / Aktif Sayfa : 3
 %  35
Namaz Dirilişe Çağrı
Neden Namaz? Çünkü namaz, imandan sonra Rabbimizin en çok üzerinde durduğu bir ibadettir. Hz Peygamberin hayatının ayrılmaz parçasıdır. Namaz hayatın ta kendisidir. Hiç bir şekilde terkine izin verilmemiştir. Buna rağmen günümüz Müslümanlarının en çok ihmal ettiği kıymetini bilemediği bir ibadettir. Dolayısı ile karşımıza iki sonuç çıkıyor: Namazını kılamayanlar ve kıldığı halde gereken önemi veremeyenler.
17.55 TL. 27 TL.
 %  35
Ayetler ve Hadislerle İslam; Arapçalı
Bir Müslüman, bu kitapta açıklanan iman, ibadet ve ahlâk konularını dikkatle inceleyip anladığında, dinimiz hakkında kapsamlı ve yeterli bir bilgiye sahip olur. Bunları özümseyip, içselleştirip hakkıyla uyguladığında da gerçek anlamda bir mü'min olur. Bu kitap, başka kitaplar gibi bir kere okunup da kenara bırakılacak bir kitap değildir. Okurun elinin altında bulunması ve zaman zaman göz atması gereken bir kitaptır. Eğer okuyucu bunu yaparsa, hem imanı güçlenir, hem ibadet aşkı artar, hem de ahlâkı güzell
20.8 TL. 32 TL.
 %  35
Din Hizmetlerinde İletişim ve Tebliğ
Elinizdeki bu eser, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İslami İlimler alanında ve disiplinler arası bir nitelikte aynı adla yeni açılan Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri için bir referans kitap olarak hazırlanmıştır. Disiplinler arası yaklaşımla dört farklı boyutta ele aldığımız bu çalışmanın tebliğ, davet ve irşat alanında nicelik ve nitelik olarak henüz yeteri kadar bilimsel çalışmanın yapılamadığı ülkemizde başkaca çalışmalara öncü olmasını ümit ediyoruz.
52 TL. 80 TL.
 %  35
Askeri İsyanlar Darbeler ve Ara Dönemlerin Perde Arkası 3 Cilt (1950-2012)
Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulduğu tarihten günümüze kadar sayısız askeri isyan ve darbe meydana gelmiştir. Bu isyan ve darbeler, Osmanlı Devleti’ni çok sarsmış, yıpratmış hatta yıkılışına da sebep olmuştur. 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti kurulmasına rağmen bir süre sonra darbeler kaldıkları yerden aynen devam emiştir. Birinci kitabımızda Osmanlı’nın kuruluş tarihi olan 1299’dan Kurtuluş Savaşı’nın başladığı 1919 yılına kadar meydana gelen askeri isyan ve darbelerin perde arkasını her yönüyle incelemi
58.5 TL. 90 TL.
 %  35
Fatih’in Hocası Kırk Derste Akşemseddin Hazretleri
Cenâb-ı Hakk’ın muhabbet ve sevgisine nail olan Akşemseddin Hazretleri, onun sevgili bir kulu olmuştur. Elde ettiği bu rıza sayesinde o, ömrünü kıymetli işlerde, hayırlı amellerde harcamıştır.Yüce Allah’ın lütuf ve sevgisi sayesinde o, nefsini tanımış, fena işlerden hep yüz çevirmiştir. Allah’ın metin ipine sımsıkı sarılan Akşemseddin Hazretleri, kalbini masivadan korumuş, ihlas ve samimiyete bürünmüş, her türlü isyan ve günah kirinden uzak durmuştur. Şeytan ve nefse karşı esaslı bir duruş sergileyen Ak
22.75 TL. 35 TL.
 %  35
İnancın Varsa Zafer Senindir ;(Maneviyat ve Motivasyon)
Bu dünyada mevcut olan dert ve felâketlerin sebebi kaynak ve zenginlik ile araç ve cihaz/eşya yokluğu değildir. Daha ziyade, icatlar, aletler ve yeniliklerin yanlış gaye ve hedefler uğrunda kullanılıyor olmasıdır. Tarih boyunca dünyanın muzdarip olduğu bütün korkunç talihsizlikler hep insanoğlunun kaprisi, sırât-ı mustakîmden sapması, hevâ ve hevesine yenik düşmesiyle başlamıştır. Bu sebeple isyanlar, insanı ve dünyayı bu kötü sonuçlarla karşı karşıya getirmiştir. Bu geniş kâinat kişiyi şaşkın ve dili tutul
20.8 TL. 32 TL.
 %  35
Hadisler Işığında Ailemizle 52 Ders
Ailemizin İslamî kimliğini muhafaza etmek, Sevgili Peygamberimizin sünnetine hayatımızda daha fazla yer verebilmek, Çocuklarımıza İslamî kimlik ve bilinç kazandırmak, Aile ortamını aynı zamanda bir okul yuvasına dönüştürmek, Aile bireyleriyle birlikte etkin ve verimli bir şekilde zaman geçirebilmek, Dinimizi öğrenirken öğretmek; öğretirken öğrenmek, Kitap okumayı ailemizin bir alışkanlığı hâline getirmek, İş ve arkadaş toplantılarımıza Resulullah’ı misafir etmek için, Sevdiklerimizle her gün veya her hafta
32.5 TL. 50 TL.
 %  35
Farklı Bilim Dallarından Kur'an'a Bakış
İnsanları düşünmeye, araştırmaya, gözlem ve deney yapmaya yönlendiren Kur’an, bünyesinde hazır çözümleri barındıran bir bilgi küpü değil, kendisinden çözüm üretilen bir bilgi kaynağıdır. Bu itibarla nazil olduğu günden itibaren çeşitli ilim dalları açısından sürekli araştırılmakta ve her bir ayetinin dikkat çektiği konular üzerinde kafa yorulmaktadır. Örneğin bir fakih, Kur’an’ın ahkâm ayetlerini tefsir ederken; kelâm alanında uzmanlaşmış bir ilim adamı ise Kur’an’ın itikadî ayetlerine ağırlık vermektedir.
35.75 TL. 55 TL.
 %  35
Allah'ı Nasıl Anlamalı? Nasıl Anlatmalı?
Allah'a iman, insanın olmazsa olmaz bir ihtiyacıdır. Peki, Allah'ı nasıl anlamalı, özellikle çocuklarımıza nasıl anlatmalı? İnsanın en temel ihtiyacı olan iman, elbette insanın yapısına, yaratılışına uygun olarak anlaşılmalı ve anlatılmalıdır. Sevginin, merhametin ve şefkatin kaynağı olan Allah, sevgisiz, şefkatsiz ve merhametsiz anlaşılabilir mi? Bu kitap, Yüceler yücesi'nin anlaşılmasında ve daha çok sevilmesinde minicik bir adım olabilirse, mutluluğumuz sonsuz olacaktır. Ömür boyu O'nunla olmanız,
24.7 TL. 38 TL.
 %  35
Kavuşma
29.25 TL. 45 TL.
 %  35
Bilim Tarihine Adanan Ömür Kırk Derste Fuat Sezgin
O, tarihimizdeki gizli hazineleri, gün yüzüne çıkardı. Bıraktığı eserlerle tarihimizle gurur duyacağımız çalışmalara imza attı. Günde 17-18 saat çalıştı. 27 dil öğrendi. Müslüman bilim adamlarının bilim tarihine katkılarını ortaya koymak için 60 ülkenin kütüphanesinde araştırmalar yaptı. 400 bin cilt yazma eser inceledi. 1400 cilt eserin basımını gerçekleştirdi ve ismini tarihe altın harflerle yazdırdı. Bilim tarihinde çığır açtığı için 2019 yılına Fuat Sezgin Yılı denildi. Bu kitapta, Fuat Sezgin'in bitmey
23.4 TL. 36 TL.
 %  35
Müslüman Kadının Tarihi Set ( 5 cilt )
İslâm’ın kadına bakışı ve bu bakışın tarihî süreçteki izdüşümleri, Doğu ve Batı literatüründe üzerinde en çok durulan konulardan biridir. Ancak ortaya çıkan ürünler; savunu, ret, saldırı, kimlik inşası veya öğüt ve nasihat çerçevelerinin dışına çıkamamıştır. Bu bağlamda değerlendirilemeyecek çalışmalar ise genellikle kadın olgusunun hukukî boyutu sınırında kalmıştır. Müslüman kadın imgesi, karşıt fikirlerin çarpıştığı bir zemin olarak kalmış ancak İslâm’ın ilk gününden bugüne “kadın”ın hakikatte ne olduğ
97.5 TL. 150 TL.
 %  35
İlimde Müslüman Kadın;Müslüman Kadının Tarihi-4
İnsanoğlu var olduğu günden beri bilginin peşinde olmuştur. Bilginin aynı zamanda bir güç olduğu hakikatine de erdiğinde, onu öğrenmek ve öğretmek için bilgiyi sistemli bir halde araştırmaya ve entelektüel boyutta ele almaya çalışmıştır. Bilginin bu yolculuğunda kadınlar etkin bir şekilde gayret sarf etmişlerdir. İslam dünyasında ise kadınlar, İslâm’ın ilk dönemlerinden itibaren bu faaliyetleri sürdürmüşler, toplumsal cinsiyet odaklı baskıları aşan Müslüman kadınlar, ilmî çalışmaların neredeyse tamamında ro
20.8 TL. 32 TL.
 %  35
Coğrafyada Müslüman Kadın;Müslüman Kadının Tarihi-2
Her coğrafya, farklı gerçeklikler taşımakta ve üzerinde yaşayan insana bu gerçeklikleri dayatmaktadır. Yeryüzü şekilleri, iklim, suya ulaşma imkânları gibi türlü etkenler, gündelik yaşamdan sosyal hayata, siyasî algılardan zihin yapısına kadar geniş bir yelpazede çok yönlü farklılıklara neden olmaktadır. Coğrafyada Müslüman Kadın kitabının amacı bu farklılıkları dikkate alarak Müslüman kadının tarihini yaşadığı coğrafyalar temelinde ortaya koymaktır. Bu düşüncelerle kitap, Müslümanların ağırlıklı oldukla
20.8 TL. 32 TL.
 %  35
Siyasette Müslüman Kadın;Müslüman Kadının Tarihi-5
Toplumu yönetme alanı olan siyaset, yönetilen olmasının yanında yönetici sıfatıyla da kadının varlığının hissedildiği bir alandır. Kadın-siyaset ilişkisi, İslâm düşüncesi içerisinde her daim tartışılagelmiş bir konudur. İslam dünyasında kadınların siyasete ilgisi dönem şartları çerçevesinde şekillenmiş, siyaset sahasında inişli çıkışlı bir çizgi takip etmiştir. Onlar kimi zaman iktidarda, kimi zaman muhalefette, kimi zaman da yönetimin perde arkasında toplum ve devletin idaresinde söz sahibi olmuşlardır.
20.8 TL. 32 TL.
 %  35
Düşüncede Müslüman Kadın;Müslüman Kadının Tarihi-3
“Din”in sabit, tek ve evrensel olmasına karşın din anlayışları ve dini referans alarak geliştirilen düşünceler, değişken ve özneldir. Her dinî-sosyal yapı, kendisini biçimlendirirken dünyayı algılamaya dair normlarını ortaya koymakta ve bunu ağırlıklı olarak dine dayandırmaktadır. Farklı dinî-sosyal yapılar, temel dinî düşünceleri ekseninde kadının sosyal konumuna ilişkin normlar belirlemekte ve kadın algılarını şekillendirmektedir. İslâm düşünce ve medeniyeti üzerinde geniş çaplı etkiye sahip yapıları esas
20.8 TL. 32 TL.
 %  35
Tarihte Müslüman Kadın ;Müslüman Kadının Tarihi-1
Hz. Peygamber’in ilk vahyi duyurması ile eş zamanlı başlayan Müslüman kadının tarihî yolculuğu, genel hatlarıyla benzer ancak detaylara inildikçe farklılıklar gösteren süreçlerden oluşmaktadır. Kadının dönüşümü, kadın algısı, kadının toplumsal konumu gibi açılardan Müslüman kadının tarihini ortaya koymayı hedefleyen bu kitapta tarihî süreçteki belli başlı zaman kesitleri temel alınarak bölümlendirmeye gidilmiştir. Müslüman kadını doğru tanımak, onun şekillenişine katkıda bulunan İslâm öncesi Arap toplumunda
20.8 TL. 32 TL.
 %  35
Peygamberimiz ve Arkadaşlarının Hayatında Şaka
Allah Hz. Muhammed’i, tüm zamanları ve mekanları kuşatacak şekilde insanlığın önüne “mutlak rehber” olarak koymaktadır. Bu ise onun hayatının her bir yanını değerli kılmakta dolayısıyla öğrenilmelerini gerektirmektedir. Çünkü bu sayede Müslüman, peygamberini kendisine daha bilinçli bir şekilde örnek alabilecektir. İşte elinizdeki kitap, Allah Rasûlünün çok ele alınmamış bir yönünü bir başka ifa-deyle şakanın hayatında nasıl bir yer tuttuğunu sizlere sunmaktadır. Böylece Son Elçiyi daha iyi tanımamıza, daha
14.3 TL. 22 TL.
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 40-60 / Aktif Sayfa : 3