Anasayfa Arama Sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 4 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  35
Çokkültürlülük Eğitim, Kültür ve Din Eğitimi
Küreselleşmenin getirdiği toplumsal değişim, kitle haberleşme araçlarının yaygınlığı, göçler, uluslar ötesi kuruluşların etkinliğinin artması, kültürel alanda farklılıkların daha belirgin hale gelmesi, çokkültürlülük ve çoğulculuğu tartışılan bir olgu haline getirmiştir. Çokkültürlülük tartışmalarının temelde 20. yüzyıl içerisindeki büyük göç dalgalarının ve çöken sömürge imparatorluklarının bıraktığı etnik ve kültürel çeşitlilikle ve modernleşme düşüncesinin evrenselci paradigmasına yapılan eleştirilerle d
14.3 TL. 22 TL.
Tükendi
 %  35
Teaching For Tolerance in Muslim Majority Societies
2005 under the title Learning about the other and teaching for tolerance in Muslim majority societies. It conveys critical analyses and innovative visions for tolerance education in school, focusing particularly on the role that religious and ethical education, social studies and history teaching can play in fostering tolerance and promoting inclusive notions of citizenship. In the book, one will find examples of how scholars and educators from Muslim majority countries (joined by two Western European sc
7.48 TL. 11.5 TL.
Tükendi
 %  35
Teorik ve Pratik Yönleriyle Ahlâk
İnsanın varlık, bilgi ve değer alanları üzerine akılcı ve eleştirel bir şekilde değerlendirme çabaları felsefi düşünceyi oluşturuyor. Evreni anlamlandırırken kendi varoluşunun bu anlam içindeki yerini, kim ve ne olduğunu açıklamayı hedef alan bu gayretlerin sonucunda varlık (ontoloji) ve bilgi (epistemoloji) üzerine dair eserler ortaya çıkıyor. Metafizik veya teorik boyutu güçlü olduğundan dolayı anlaılması zor olan bu alanlarda Ne Yapabiliriz sorusunu merkeze alarak doğrudan pratik alana hitap eden aksiyo
15.93 TL. 24.5 TL.
Tükendi
 %  35
Günümüz İngiltere´sinde Din Eğitimi
21. yüzyıla girdiğimizde küreselleşmenin farklı alanlardaki etkisini daha açık bir şekilde görmekteyiz. Kitle iletişim araçlarının artması ve bilişim teknolojisindeki hızlı gelişmeler ulusların birbirlerini daha iyi tanımalarına ve iletişim kurmalarına yardımcı olmaktadır. Bu durum, bir milletin diğer milletlerin medeniyet yarışında farklı alanlarda ne durumda olduklarını kısa sürede öğrenmeleri sonucunu doğurmaktadır. Bu bağlamda kitapta, Avrupa Birliği üyesi olan, din eğitimi açısından farklı deneyimlere
8.45 TL. 13 TL.
Tükendi
Toplam 4 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1