Anasayfa Arama Sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 89 kayıt bulunmuştur Gösterilen 20-40 / Aktif Sayfa : 2
 %  35
Kur'ân ve Sünnete Göre Temel İnsan Hakları
Kur'ân ve Sünnete Göre Temel İnsan Hakları konulu onbeşinci Kur'ân ve Tefsir Araştırmaları Tartışmalı İlmî Toplantısı, Vakfımız (İSAV) ile M. Ü. İlahiyat Fakültesi işbirliğiyle 22-23 Aralık 2013 tarihlerinde Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi?nde gerçekleştirilmiş ve bu toplantıda oniki tebliğ sunmuş, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden 28 bilim adamı ve toplantıya katılan dinleyiciler tarafından konu iki gün boyunca etraflıca tartışılmıştır. Doğu ve Batı Medeniyetlerinde İnsan Hakla
15.28 TL. 23.5 TL.
 %  35
Tarihte ve Günümüzde Selefîlik
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) tarafından tertiplenen Tarihte ve Günümüzde Selefîlik konulu 19. Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı, 08-10 Kasım 2013 tarihlerinde Eresin Topkapı Hotel'de gerçekleştirilmiş ve bu toplantıda 25 tebliğ sunulmuş, yerli ve yabancı 48 akademisyen, bilim adamı, entelektüel ve kanaat önderi, İslâm tarihinin önemli bir tecrübesi olan ve günümüzde de çeşitli şekillerde tezahürlerini gösteren Selefîlik üç gün boyunca bütün yönleriyle değerlendirilmiştir. Selefîliğin Tarihî
16.9 TL. 26 TL.
Tükendi
 %  35
Kader Meselesi
İslami İlimlerde Metodoloji Usul Meselesi - 3 başlığı altında 2009 ve 2010 yıllarında da Kader, Kredi ve Tefsir konularında üç ayrı ihtisas toplantısı daha yapılmış olup hacim dolayısıyla Kader konulu toplantı metinleri bu eserde bir arya getirilmiştir.
22.75 TL. 35 TL.
 %  35
Mekke Medine Rehberi
Allah ve Resulünün övgülerini, iltifatlarını kazanmış olan Mekke ve Medine, yeryüzündeki şehirlerin en şereflisi ve en kıymetlisidir. Her karışında Efendimiz ve Onun ashâbının ayak izi bulunan bu iki şehri tanımak, sevmek ve ziyaret etmek, gücü yeten her Müslümanın borcudur. Elinizdeki bu kitap, hac ve umre yolculuğu boyunca size rehberlik edecek, Mekke ve Medine ile ziyaret yerlerini tanıtacak, Allah ve Resulü âşıklarının yollarını aydınlatacaktır.
10.4 TL. 16 TL.
 %  35
Türkiye'de Aleviler Bektaşiler Nusayriler
İslâmî İlimler Araştırma Vakfınca Tarihî ve Aktüel Boyutlarıyla Türkiyede Alevîler, Bektâşîler ve Nusayrîler (Tarih - İnanç - Âyin ve Erkân - Sosyal Yapı - Kurumlar) konulu milletlerarası tartışmalı ilmî toplantı, 21-23 Kasım 1997 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş, toplantıda on üç tebliğ sunulmuş, her tebliğ ikişer müzakereci tarafından değerlendirilmiş ve tebliğ sahipleri tarafından suallere cevaplar verilmiş, toplantı metinlerinin tamamı bu eserde bir araya getirilerek neşredilmiştir. Eser baştan sona
19.5 TL. 30 TL.
 %  35
İslam ve Sosyoloji
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV), tarafından İslâm ve Sosyoloji konulu tartışmalı ilmî ihtisas toplantısı Sabahaddin Zaim Kültür Merkezi Salonunda 16 17 Mart 2013 tarihinde yapılmıştır. Bu toplantıda Doç. Dr. Mustafa Tekin, İslâm Sosyolojisinin İmkânı, Kavramsallaştırma, İçeriklendirme ve Amaçları; Prof. Dr. Ali Coşkun, İslâm Sosyolojisinde Yöntem Arayışları konusunu ele almıştır. Toplantıya katılan ilim adamları, sunulan iki tebliği müzakere ederek değerlendirmiştir. Bu toplantı metinleri bir aray
18.2 TL. 28 TL.
 %  35
Akaid ve Kelam İlminde Vahyin ve Aklın Yeri
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı 20-21 Ekim 2012 tarihlerinde, Ümraniye Belediyesi Yeşilvâdi Tesislerinde Akid ve Kelâm İlminde Vahyin ve Aklın Yeri konulu bir ilmî ihtisas toplantısı gerçekleştirmiş, toplantıya katılan ilim ve fikir erbabı konuyu kendi aralarında tartışmış, toplantıda sunulan iki tebliğ ile yapılan müzakereler bu eserde bir araya getirilerek neşredilmiştir.
23.4 TL. 36 TL.
 %  35
İslam Medeniyetinin  Kurucu Nesli Sahabe; Sahabe Kimliği ve Algısı
Sahâbe, Hz. Peygamberin (s.a.v.) vefatından sonra Çinden Atlas Okyanusuna kadar geniş bir coğrafyaya dağılmış ve yeni nesillerin muallimliği görevini üstlenmişlerdir. Dolayısıyla sahâbe neslinin ve döneminin önemi büyüktür. İslâmî İlimler Araştırma Vakfı ve Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğiyle 27-28 Nisan 2013 tarihlerinde, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hakkı Ekşi Konferans Salonunda İslâmın Kurucu Nesli Sahâbe Sahâbe Kimliği ve Algısı konulu bir Tartışmalı İlmî Toplantı gerçe
24.05 TL. 37 TL.
 %  35
Başlangıçtan Günümüze Türklerin Kuran Tefsirine Hizmetleri
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalının işbirliği ile tertiplenen, Başlangıçtan Günümüze Türklerin Kuran Tefsirine Hizmetleri konulu Kuran ve Tefsir Araştırmaları - tartışmalı ilmî toplantı, 21-22 Ekim 2011 tarihlerinde M. Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Cami Altı Nuri Sevil Salonunda icra edilmiş Başlangıçtan Selçuklular Dönemi Sonuna Kadar Türklerin Kuran Tefsirine Hizmetleri; Osmanlı Döneminde Müstakil Dirayet Tefsi
22.75 TL. 35 TL.
 %  35
Dini ve Toplumsal Boyutlarıyla Cinsiyet 2
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı 26-27 Mayıs 2012 tarihlerinde, Üsküdar Belediyesi Çamlıca Sabahattin Zaim Eğitim ve Kültür Merkezinde Dinî ve Toplumsal Boyutlarıyla CİNSİYETII konulu bir ilmî ihtisas toplantısı gerçekleştirmiş, Mayıs-2011de, aynı başlıkla yapılan l. Toplantının mütemmimi olmak üzere gerçekleştirilen bu ikinci toplantıya katılan 16 ilim ve fikir erbabı konuyu kendi aralarında tartışmış, toplantıda sunulan tebliğler ve yapılan müzakereler bu eserde bir araya getirilerek neşredilmiştir.
18.2 TL. 28 TL.
Tükendi
 %  35
Fıkhi Açıdan Finans ve Altın  İşlemleri
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) ile Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin müştereken organize ettiği Fıkhî Açıdan Finans ve Altın İşlemleri adlı tartışmalı ilmi toplantı, 27-28 Nisan 2012 tarihlerinde Konevî Kültür Merkezinde icra edilmiştir. Bu tartışmalı ilmî toplantıda: Mikail Altan ve Suna Akten Çürük, İktisat Bilimi Açısından Para ve Faiz; İsmail Özsoy, Fıkıh Doktrininde Para ve Faiz; Servet Bayındır, Modern Faizsiz Finansman Araçlarından GES ve Teverrukun Fıkhî Tahlili;
15.93 TL. 24.5 TL.
Tükendi
 %  35
Dini ve Toplumsal Boyutlarıyla Cinsiyet 1
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı ve M. Ü. İlahiyat Fakültesi işbirliğiyle 21-22 Mayıs 2011 tarihlerinde, Üsküdar Belediyesi Çamlıca Sabahattin Zaim Eğitim ve Kültür Merkezinde Dinî ve Toplumsal Boyutlarıyla CİNSİYET konulu bir ilmî ihtisas toplantısı gerçekleştirilmiş ve bu toplantıda Prof. Dr. Tayfun Amman, Sosyolojik Boyutlarıyla Toplumsal Cinsiyet, Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır İslamî Açıdan Toplumsal Cinsiyet konulu tebliğini sunmuştur. Toplantıya katılan 21 ilim ve fikir erbabı tarafından konu tartışılmı
20.8 TL. 32 TL.
 %  35
Tefsir Nasıl Bir İlimdir?
Eser Hakkında; İslami İlimlerde Metodoloji Usul Meselesi-3 başlığı altında 2009 ve 2010 yıllarında da Kader, Kredi ve Tefsir konularında üç ayrı ihtisas toplantısı daha yapılmış olup hacim dolayısıyla Tefsir İlim midir, Nasıl Bir İlimdir? Konulu toplantı metinleri bu eserde bir araya getirilmiştir.
12.35 TL. 19 TL.
Tükendi
 %  35
Kur'an'ın Anlaşılmasına Doğru Tefsir ve Toplum
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı ve M. Ü. İlahiyat Fakültesi işbirliğiyle 03 04 Aralık 2010da Kurânın Anlaşılmasına Doğru Tefsir ve Toplum konulu tartışmalı bir ilmî toplantı gerçekleştirilmiş, konu aşağıdaki tebliğ başlıklarıyla ele alınmış, Toplumun Kurân, Meâl Ve Tefsir Algısı; Durum Tespiti Ve Öneriler; Kurân Tefsiri Ve Toplum Eğitimi; Kurânın Hayatın İçinde Anlaşılıp Uygulanması; Tefsircilerin Toplumsal Sorumluluk Ve Yükümlülükleri; Türkçedeki Telif/Tercüme Tefsirlerin Tanıtılması; Türkçe Tefsirlerin Ta
14.63 TL. 22.5 TL.
Tükendi
 %  35
Aile ve Eğitim
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı tarafından 24 25 Nisan 2010 tarihinde M. Ü. İlahiyat Fakültesi konferans salonunda Aile ve Eğitim başlıklı tartışmalı bir ilmî toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu ilmî araştırmada ailenin önemi ve vazgeçilmez fonksiyonları, ailenin açık ve örtülü olarak sekülerleşmesinin sosyolojik analizi, Hz. Peygamberin sünnetinde kadın eğitimi, aile ve ahlâk terbiyesi, ailede cinsel eğitim, çocukların ve gençlerin cinsel eğitiminde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar, aile içi şiddet ve h
19.5 TL. 30 TL.
Tükendi
 %  35
Çağımızın Ahlak Bunalımı ve Çözüm Arayışları
İslami İlimler Araştırma Vakfı, sadece günümüzü ve kendi toplumumuzu değil, aynı zamanda geleceğimizi ve bütün insanlığı yakından ilgilendiren ve insanlık için hayati bir mesele olan ahlak bunalımı konusunu ele almak ve insanlığın gündemine getirmek gayesiyle 24-26 Nisan 2009 tarihlerinde Eresin Topkapı Hotelde Çağımızın Ahlak Bunalımı ve Çözüm Arayışları konulu Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı gerçekleştirmiş, sahalarının uzmanı ilim adamlarının sunduğu tebliğler ile tartışmalar bu eserde bir araya
19.5 TL. 30 TL.
Tükendi
 %  35
İslam'da Kılık-Kıyafet ve Örtünme
İslamın kendine has bir kılık-kıyafet nizamı ve adabı vardır. Bunu kabul zorunludur. Örtünme ile ilgili ayetlerdeki emir ve yasaklar kesin olup, birbirlerini tamamlamakta ve başka ihtimalleri bertaraf etmektedir. Tesettür hakkında icma vaki olmuştur. Bu icmadan habersiz olduğu için, tesettürle ilgili ayetlerin tavsiye anlamında olduğunu söyleyen kimse eksik bilgiler söylüyor demektir.
16.25 TL. 25 TL.
 %  35
Sünnetin Dindeki Yeri
16.25 TL. 25 TL.
Tükendi
 %  35
Sosyal ve Ferdî İşlevleri Açısından Namaz ve Cami
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, günümüz insanının birçoğunun giderek namazdan uzaklaştığı gerçeğinden hareketle, cemaatle namaza ve camiin Asr-ı Saadet'teki fonksiyonlarına yeniden dönüş yollarını aramak, Asr-ı Saadet'teki cami modelini araştırmak; Hz. Peygamber ve Râşid Halifeler zamanında Cami ve fonksiyonlarını araştırıp ortaya çıkarmak; insanımızın İslâm'dan, Namaz ve Camiden uzaklaşmasını durdurmak, cami ve cemaatten ayrı /uzak kalmanın maddî ve manevî hayatta açtığı zararları açık bir şekilde dile get
16.25 TL. 25 TL.
Toplam 89 kayıt bulunmuştur Gösterilen 20-40 / Aktif Sayfa : 2