Anasayfa Arama Sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 89 kayıt bulunmuştur Gösterilen 60-80 / Aktif Sayfa : 4
 %  35
Gençlik Dönemi ve Eğitimi 2
Kur’an’da Gençler ve Gençlik Değerleri, Prof. Dr. Mehmet Emin Ay - İslam’ın Eğitim Anlayışı Çerçevesinde Gençlik Dönemi Din Eğitimi ve Ahlak Eğitimine Yeni Bir Bakış, Dr. Turgay Gündüz - Gençlik ve Satanizm, Prof. Dr. Ahmet Güç - Gençlerde Istırap Tecrübesine Bağlı Dini Krizle aşa Çıkmaya Yönelik Önerilir, Yrd. Doç Dr. Naci Kula - Gençlik ve Dinsel Yabancılaşma, Doç Dr. Faruk Karaca - Diaspora’da Dini İnanç ve Tutumlar: Genç Türkler ve Dini Hayat, Doç Dr. Talip Küçükcan - Gençlerin Dini ve Ahlaki Değerleri,
14.63 TL. 22.5 TL.
Tükendi
 %  35
XXI. Yüzyılda İslam Dünyası ve Türkiye
İslam Dünyası Kavramı, Prof. M. S. Aydın, - İslam Konferansı Teşkilatı Tecrübesi, Prof. Dr. Abdullah Ahsan - Küreselleşme ve İslam Dünyası, Prof. Dr. Ali Mazrui - İslam Dünyası ve Gelecek Dünya Düzeni, Dr. Tahsin Görgün - 21. Asırda Arap Havzası, Prof. Dr. Z. Kurşun - 21. Asırda Hint-Güney Asya Havzası,Prof. Dr. Anis Ahmed - 21. Asırda Afrika Havzası, Doç. Dr. A. Kavas - 21. Asırda İndo- Malay Havzası, Prof. Dr. Kamal Hassan - Batı Ülkelerinde Müslüman Azınlıklar ,Dr. Ingmar Karlson - 21. Asırda Türk Orta
11.7 TL. 18 TL.
Tükendi
 %  35
Kur’an ve Tefsir Araştırmaları 4
Kıraatların Kaynağı Problemi, Prof. Dr. S. Şimşek - Kıraat İlminin Temellendirilmesinde Ahruf-i Seb’a Hadisleri, Doç Dr. Emin Aşıkkutlu - Kıraat-Resmü’l-Mushaf İlişkisi, Dr. Atilla Akdemir - Kıraat Eğitiminin Dünü, Bugünü, Yarını ve Kıraat Eğitiminde Meslekler - Reisu’l-Kurralık Müessesesi ve Esami-i Kurra Defteri, Yrd. Doç. Fatih Çollak - Kıraatların İntikali, Prof. Dr. İsmail Karaçam - Kıraatlarda Tevatür Meselesi, Prof. Dr. Süleyman Ateş - Sufi Tefsir Anlayışı ve Kıraat İlişkisi, Dr. Süleyman Derin - Fa
10.62 TL. 16.34 TL.
Tükendi
 %  35
Kur’an ve Tefsir Araştırmaları 3
Kur’an İlimlerinin Doğuşu ve Tarihi Gelişimi, Dr. Erdoğan Baş - Mütevatir Kıraatlar, Yrd. Doç Ali O. Yüksel - Kur’anın Nazil Olduğu yedi Harf Ruhsatı ve Kıraat İhtilaflarının Karakteristiği, Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak - Kur’anı Kerimin Anlaşılmasında Belagat İlminin Anlaşılması, Prof. Dr. Ahmet Coşkun - Kur’an (Vahiy) Monolog mudur Diyalog mudur?, Dr. Bilal Aybakan - Kur’an ve İlmu Esbabu’l-Nüzul, Prof. Dr. İsmet Ersöz - Kur’an’da İlmu’l-Vücuh ven’Nezair, Prof. Dr. Ali Özek - Nasih-Mensuh İlmini Bilmenin Te
10.62 TL. 16.34 TL.
Tükendi
 %  35
Modernleşme, İslam Dünyası ve Türkiye
Genel hatlarıyla Modernleşme, Prof. Dr. Ş. Mardin - Global Modernleşme: Farklı Bir Modernitelere Doğru, Prof. Dr. Fred R. Dallmayr - Ortadoğunun Modernleşme Süreci Üzerine, Prof. Dr. Ernest Wolf-Gazo - Modernimsiz Modernleşme:Güney Asyasi Görüşünün Başarısızlığı, Dr. Parvez Manzoor - Türkiye’de din ve Modernleşme, Dr İ.l Kara - Türkiye’nin Sosyal Modernleşmesi, Prof. Dr. Beşir Atalay - Türkiye’nin Siyasi Modernleşmesi, Doç. Dr. Ömer Çaha - Türkiye’nin İktisadi Modernleşmesi, Dr. Mustafa Özel - Türkiye’nin H
10.53 TL. 16.2 TL.
Tükendi
 %  35
Kur’an ve Tefsir Araştırmaları 2
Kur’an ve Edebiyat (Türk Edebiyatı), Prof. Dr. Mustafa Uzun - Kur’an ve Edebiyat (Arap Edebiyatı), Doç. Dr. Zülfikar Tüccar - Kur’an ve Musiki, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nuri Uygun - Kur’an ve Medeniyet Tarihi, Dr. Casim Avcı - Kur’an ve Siretü’n- Nebi, Prof. Dr. İ. Yiğit - Kur’an ve Fıkıh, Dr. Tahsin Görgün - Kur’an ve Kelam İlmi, Dr. Mustafa Sinanoğlu - Kur’nı Anlama Yolunda Felsefi Tecrübenin Rolü ve Değeri, Doç. Dr. İlhan Kutluer - Kur’an ve Ahlak, Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı - Kur’an ve Coğrafya, Yrd. Doç Dr.
8.69 TL. 13.37 TL.
Tükendi
 %  35
Gençlik Dönemi ve Eğitimi 1
Eğitim-öğretim içim gösterilen gayret, çaba ve yapılan yatırımlar insana verilen değerin en önemli göstergesidir. Bu çabaların başarılı olması ise eğitim-öğretim alanında uzman eğitimcilerin muktedir idarecilerin, ailelerin ve diğer bütün ilgili kimselerin işbirliğine bağlıdır. Bu hedefe ulaşabilmek için öncelikle uzman eğitimci ve akademisyenlerin, eğitim ve öğretimin her alanını kuşatacak fikir, plân , proje ve metodları üretmeleri, tartışmaya açarak en doğruyu bulmaya çalışmaları, günümüz ve geleceğe cev
14.63 TL. 22.5 TL.
Tükendi
 %  35
İslam ve Demokrasi
15.28 TL. 23.5 TL.
Tükendi
 %  35
Osmanlı Devletinde Din ve Vicdan Hürriyeti
Osmanlı Topraklarında Cemaatlerin Hak ve Durumları, Prof. Dr. E. D. Akarlı, - İslam Kültüründe Din ve Vicdan Özgürlüğü, Prof. Dr. Ali Bardakoğlu - Alemşumul İmparatorluk- Alemşümul Din, Prof. Dr. İlber Ortaylı - Islahat Fermanı ve Din Hürriyeti,Doç Dr. Azmi Özcan - Osmanlılar’da Sünni Mezhepler Arası İlişkiler, Prof. Dr. Mustafa Öz - Osmanlı’da Mensubiyet ve Kıyafetler, Prof. Dr. Mehmet İpşirli - Yeni Bir Din Felsefesi Arayışı ve Elmalılı Hamdi Yazır, Prof. Dr. A. Karamustafa - Müsavat yahut Müslümanlara
9.03 TL. 13.89 TL.
Tükendi
 %  35
Kur’an ve Tefsir Araştırmaları 1
Kur’an Sünnet Bütünlüğü, Prof. Dr. Sadreddin Gümüş - Kur’an Tefsirinde Sünneti Devre Dışı Bırakan Hareketler, yrd. Doç Dr. Ali Cüneyt Eren - Kur’n ve Eğitim, Prof. Dr. Bayraktar Bayraklı - Kur’anı Kerim’de Din Kavramı, Prof. Dr. Ömer Faruk Harman - Kur’n ve Hukuk, Prof. Dr. Ali Bardakoğlu - Kur’an’da Bir Devlet Modeli ve Siyaset Teorisi Var mıdır?, Prof. Dr. Süleyman Uludağ - Kur’an ve Tarih, dr. Tahsin Görgün - Kur’anla Sünnet Ayrılmaz Bir Bütündür, Prof. Dr. Suat Yıldırım - Kuran ve Tasavvuf, Prof. Dr. Mu
8.69 TL. 13.37 TL.
Tükendi
 %  35
Hac ve Umre Yolcularına| Mekke Medine Rehberi ;
Allah ve Resulü’nün övgülerini, iltifatlarını kazanmış olan Mekke ve Medine, yeryüzündeki şehirlerin en şereflisi ve en kıymetlisidir. Her karışında Efendimiz ve O’nun ashabının ayak izi bulunan bu iki şehri tanımak , sevmek ve ziyaret etmek, gücü yeten her müslümanın borcudur. Elinizdeki bu kitap, hac ve umre yolculuğu boyunca rehberlik edecek, Mekke ve Medine ile ziyaret yerlerini tanıtacak, Allah ve Resulü aşıklarının yollarını aydınlatacaktır.
4.82 TL. 7.41 TL.
Tükendi
 %  35
İslam ve Demokrasi
Din, Siyaset ve Demokrasi, Prof. Dr. M. Aydın - Batı Demokrasilerinin Tekamülü ve Felsefi Arka Planı, Prof. Dr. H. Köchler - Demokrasi ve Sekülarizmin Sınırları, Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu - Uluslar Arası İlişkilerde Demokrasi: İdealler ve Gerçekler, Prof. Dr. Richard Falk - Çağdaş Arap Dünyasında Demokrasiye Geçişin Önündeki Engeller, Dr. A. Tamimi - Liberalizm ve Demokrasi, Doç Dr. Atilla Yayla - Demokrasi ve Hukuk Devleti Arasındaki Bağlantı, Prof.Dr. H. Hatemi - Meşrutiyet, Cumhuriyet ve Çok Partili Döne
12.04 TL. 18.52 TL.
Tükendi
 %  35
Görsel Sanatlar ve İslam
Sanata Genel Bakış ve İslamda Sanat, Ali Özek, Hekimoğlu İsmail, Mesut Uçakan Türkiye’de Sinema ve Tiyatro, H. İsmail, Osman Sınav, Osman Kara, Mesut Uçakan Sinema Alanında Çeklen Sıkıntılar, Mustafa Kutlu, Ulvi Alacakaptan, Üstün İnanç Çağımızın En Güçlü İletişim Vasıtası Olarak Sinema ve Tiyatro, Mesut Uçakan, Osman Kara Örf Adet ve İnançlarımızın Yaşatılmasında Sinema ve Tiyatronun Önemi, H. İsmail, Osman Kara
3.01 TL. 4.63 TL.
Tükendi
 %  35
İktisadi Kalkınma ve İslam
İkitisadi Kalkınmannın Sosyal Meseleleri ve İslami Çözüm Yolları - İktisadi Vahşi Büyümenin Bunalımları ve İslam Kalkınma Modelinin Vadettikleri, - Maddi Kalkınmada Yönetim ve Faziletli Yöneticilerin Rolü, Mehmet Bayraktar - İktisadi Kalkınmada Geleneksel Değerlerin Yeri, Beşir Atalay - İkitisadi Kalkınmanın İslami Problemleri - Kalkınma Meselemize Tarihi Bir Yaklaşım, Mehmet Genç - Kalkınma? İlerleme? Varolma? , İsmet Özel
4.51 TL. 6.94 TL.
Tükendi
 %  35
Risk Sermayesi Özel Finans Kurumları ve Para Vakıfları
İslam Bankalarının yatırım portföylerinde Murabahadan Mudarabaya yönelerek birer risk sermayesi kurumuna dönüşmelerine yönelik Çizakçanın önerileri o gün tam yedi saat boyunca hararetli bir şekilde tartışılmış ve sonuç olarak böyle bir dönüşümün gerekliliği üzerinde fikir birliği oluşmuştu. Ancak gereklilik ile gerçekleşmek farklı şeylerdir. Kanımca, Vakfımız, Çizakçanın ve tartışmaya katılan diğer bilim adamlarıyla bankacılarımızın beraberce oluşturdukları bu fikirleri, Türk Finans çevrelerinin dikkatine s
3.31 TL. 5.09 TL.
Tükendi
 %  35
Kur’an Kurslarında Eğitim Öğretim ve Verimlilik
Türk Eğitim Sistemi İçinde Kur’an Kursları, Prof.Dr. Cahit Baltacı - Kur’an Kursu Öğreticilerinin Problemleri, Dr. H. Arslantürk - Kur’an Öğretiminde Teşvik ve Ödüllendirme, Doç.Dr. M. Emin Ay - Kur’an Kurslarında Verimliliğin Sağlanması ve Arttırılması, Doç. Dr. Mahmut Çamdibi
6.5 TL. 10 TL.
Tükendi
 %  35
XV. ve XVI. Asırları Türk Asrı Yapan Değerler
XV ve XVI. Yüzyıllarda Türk Dünyasının Coğrafyasına Genel Bakış, Doç. Dr. A. Taşağıl - XVI. Asrı Türk Asrı Yapan Değerler, Prof. Dr. Ömer Faruk Akün - XV ve XVI yüzyıllarda Osmanlı Devletinin Doğu ve Batı Politikası, Prof. Dr. F. Emecen - XV ve XVI yüzyıllarda Osmanlı Devletinde İlmi Hayat, Prof. Dr. Ziya Kazıcı - XV ve XVI yüzyıllarda Osmanlı Devletinin Mali Yapısı, Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu - XV ve XVI yüzyıllarda Tasavvuf Anlayışı, R. Öngören - XV ve XVI yüzyıllarda Türk Edebiyatı, Prof. Dr. Ömer Faruk A
9.03 TL. 13.89 TL.
Tükendi
 %  35
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Çocukların Dini Eğitim ve Öğretiminde Bilgisayarın Kullanımı, Yrd. Doç. Dr. M. Kula - Benliğin Gelişimi ve Kendini Gerçekleştirme, Yrd. Doç. Dr. M. Kaya - Bir Eğitim Sorunu Olarak Dini Duygu ve Düşüncenin Gelişimi, Ar. Gör. Yurdagül Mehmedoğlu - Çocukta Sosyal Gelişim, Yrd. Doç. Dr. M. Öcal - Çocuğun Dini Eğitiminde Medya, Prof. Dr. Hüseyin Peker - Çocukta Ahlak Gelişimi ve Eğitimi, Prof. Dr. Hayati Hökelekli - Anne Tutumlarının Çocuğun Ahlak ve Adalet Gelişimine Etkisi, Pedagog Z. Nezahat Özeri - Çocuklara
6.62 TL. 10.19 TL.
Tükendi
 %  35
Sünnetin Dindeki Yeri
Zaman ve Mekan Değişmesi Halinde Sünnetin Geçerliliği, Prof. Dr. H. Karaman - Kur’an’ın Hz. Peygamber’in Sünnetine Verdiği Değer, Doç Dr. Mevlüt Güngör - Kur’an-Sünnet İlişkisi, Yrd. Doç Dr. R.Küçük - Hadislerin Kur’an’a Arzının Problemleri, Prof. Dr. Selahaddin Polat - Ahad Hadislerin İtikatta Delil Olması, Prof. Dr. Nureddin Itr - İslami Yapılanmada Model ve Metodoloji Olarak Sünnet, Prof. Dr. İsmail L. Çakan - Hz Peygamber’in Yanılma Meselesi, Prof. Dr. İbrahim Canan - Hadis İlminde Metodoloji Sorunu, Pr
16.25 TL. 25 TL.
Tükendi
 %  35
Xv ve Xvı Asırları Türk Asrı Yapan Değer (kuşe)
XV ve XVI. Yüzyıllarda Türk Dünyasının Coğrafyasına Genel Bakış, Doç. Dr. A. Taşağıl - XVI. Asrı Türk Asrı Yapan Değerler, Prof. Dr. Ömer Faruk Akün - XV ve XVI yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin Doğu ve Batı Politikası, Prof. Dr. F. Emecen - XV ve XVI yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde İlmi Hayat, Prof. Dr. Ziya Kazıcı - XV ve XVI yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin Mali Yapısı, Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu - XV ve XVI yüzyıllarda Tasavvuf Anlayışı, R. Öngören - XV ve XVI yüzyıllarda Türk Edebiyatı, Prof. Dr. Ömer Faru
19.26 TL. 29.63 TL.
Tükendi
Toplam 89 kayıt bulunmuştur Gösterilen 60-80 / Aktif Sayfa : 4