Anasayfa Arama Sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 178 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  50
Te'vîlâtül Kur'ân Tercümesi (18 Cilt Takım)
Ebû Mansûr el-Mâtürîdî(Ö. M. 944), Ehl-i sünnet kelâmı ile dirayet tefsirinin kurucusu ve Hanefî fıkhının geliştiricisidir. Günümüze ulaşan ilk dirayet tefsirinin müellifidir. İmam Mâtürîdî, Te'vîlât'ında, sahabe, tâbiîn ve tebe-i tâbiîn neslinden intikal eden açıklamaları da nakletmiştir. Böylece, muhtemel anlamları akıl yürüterek belirlemeye çalışmak suretiyle te'vil yöntemini uygulamıştır. Eserde, itikadî mezheplere dair bilgilere yer verildiği gibi, fıkhî mezheplere, özellikle Şafiî fıkhına ilişkin bilg
500 TL. 1010 TL.
Tükendi
 %  35
Sistematik Kelâm
Kelâm, Allah'ın varlığı ve sıfatları, melek, peygamber, ilâhi kitap, âhiret ve kader gibi İslâm inançları ve dinin temel ilkelerini inceleyen bir ilimdir. Bu inançların rasyonel temellerini bulmak ve ileri sürülen itirazlara karşı cevaplar oluşturmak, hatta karşıt fikirlerin yanlışlığını ortaya koymak bu ilmin amaçları arasında yer alır. Bu açıdan Kelâm ilmi, dini ilimler içerisinde önemli bir yere sahiptir; hatta en değerli ilim (eşrefu'l-ulûm) olarak isimlendirilmiştir. İslâm düşüncesinin temelini inançla
32.5 TL. 50 TL.
 %  35
Ailemizle 52 Derste Örnek Şahsiyetler
Ailemizle 52 Derste Örnek Şahsiyetler kitabı son yüz elli yılda başta Türkiye olmak üzere İslam dünyasında Müslümanların hayatına ve düşüncelerine etki eden örnek şahsiyetleri konu edinmektedir. Bu kitap örnek şahsiyetlerin hayatına, ahlakî kişiliklerine ve fikir dünyalarına açılan bir pencere olarak görülebilir. İnsanların inanç, kimlik ve ahlak krizine girdiği zor dönemlerde öne çıkan, uyuyanları uyandırmak ve ümitsizliğe düşenlere umut aşılamak için fikirleri ve yaşamlarıyla ilham kaynağı olan şahsiyetle
22.75 TL. 35 TL.
 %  35
Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar (Arapça); مؤسـسات ،أفكار ،أعالم ،تاريخ :اإلسالمي التصوف في العامة المالمح
Tasavvuf düşünce sistemi olarak, hayat tarzı ve terbiye biçimi olarak hem ilgi çekmekte, hem de çeşitli tartışmalara konu edilmektedir. Tekkeler ve tarikatlar, bu yüzyılın başından beri İslam ülkelerinin bir kısmı devlet eliyle toplum hayatının dışına itilmeye çalışılmışsa da, halkın bu müesseselere ilgisi pek azalmamıştır. Özelikle Batıda ve Amerika'da tasavvufun hem tarikat boyutundaki eğitim tarzı, hem de düşünce planındaki üslubu, ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kuzey Afrikalı pek çok tarikat mensubu, F
39 TL. 60 TL.
 %  35
Gönenli Mehmet Efendi
Gönenli Hoca Efendi'nin sözleri, talebelerine yol gösterici, örnek olmaya sevk edici, onları toplum önderi (imamı) olmaya yönlendirici sözlerdir. Merhum Gönenli Hoca Efendi'nin bu sözlerini kıymetli talebesi Hafız-ı Kurra Rahim Arabacı toplamıştır. Ayrıca bu sözlerin ayet ve hadislerle açıklanması ve kitabın birinci bölümünde değişik konularla beraber dua örneklerinin de sunulması kitaba güzel bir renk katmış, okuyuculara faydalı bilgiler sunulmuştur. Bu yönüyle de özellikle İmam-Hatip Lisesi öğrencilerine
35.75 TL. 55 TL.
 %  35
Mimar Sinan
Mimar Sinan'ın camileri olağanüstü bir bütünsellik içermektedir. Mermeri sanatla, sanatı hayatla buluşturur. Büyülenmeye avluda başlarsınız. Gözlerinizi alamayacağınız güzelliklere tanıklık ederken, tarihin kokusunu en derinlerde hissedersiniz. Mimari üslubunun kendine has olması, onu diğerlerinden ayıran en mühim husustur. O şaşkınlık ve hayranlık deminde, kapıya ve pencerelere bakarsanız, pencerelerle duvarların büyüleyici uyumunu, kündekârı kapının kubbelere yükselişini, kudret eliyle serpiştirilmiş hiss
11.7 TL. 18 TL.
 %  35
Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar Arapça
شكَّل التصوفُ الإسلامي عبر العصور تيارًا عريضًا في تاريخ الإسلام على شدة ما تعرَّض له أحيانا من هجومٍ عنيفٍ تولى كبره مذاهبُ شتى كالقوميَّة والليبرالية والوهابيَّة، حيث جهدوا في تشويه التصوفِ خاصَّة والتراثِ الإسلاميِّ عامةً، وإزاءَ هذه الحملة الشعواء نشَطَتْ دراساتٌ أكاديمية لإعادة تصحيح النَّظرةِ للتصوف، منها كتابُ الأستاذ الدكتور حسن كامل يلماز الملامح العامة في التصوف الإسلامي الذي يجتهد في عرض التصوف دون غُلوٍّ في تقديسه ولا جحودٍ لدوره، وذلك من خلال دراسة تاريخ التصوفِ وأعلامِه، ومصادرِه ومصطلحاتِه،
26 TL. 40 TL.
 %  35
Mecmûatü'l-Ahzâb - Şâzelî Dua kitabı 1
19. yüzyılın en değerli İslâm alimlerinden olan Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevi hazretleri 28 yılda 4 kütüphanede 18 bin eser üzerinde çalışarak, İslam dünyası için çok önemli eserler hazırlamıştır. .Duaları konu alması sebebiyle, bu eser bir dua kılavuzu, dualar mecmuasıdır. Hastalıklara karşı şifa, rızkın bereketlenmesi, nazardan korunma gibi duaları da barındıran bu eserin içinde, hizbler dikkat ve itina ile düzeltilmiş ve her bir duanın ismi ayrı ayrı yazılmıştır. Mesela: Hizb-i Bahr, yani Denizde Okunacak
65 TL. 100 TL.
 %  35
Peygamberimiz Çocuklarla
Allah, son elçisi Hz. Muhammed'i (sav) tüm zamanların ve mekânların rehberi olarak insanlığın önüne koymuştur. Bu nedenle O, hayatının her kesiti örnek alınacak bir elçidir. Ve bu örnekliğinde insanî ilişkiler çok önemli bir yer tutar. İşte bu çalışma, Allah Rasûlü'nün (sav) söz konusu yönünün çocuklarla olan iletişim kısmını bizlere sunmaktadır. Eser okunduğunda hem Kutlu Elçi'ye (sav) olan hayranlığımız ve muhabbetimiz artacak hem de İslam'ın tebliğ edilmesinde insan faktörünün ne kadar önemli olduğunu da
10.4 TL. 16 TL.
 %  35
Sünnet İnkârcılığı Bizi Nereye Götürür?; Peygambersiz Din Projesinin Kur'an ve Sünnet Merkezli Tahlili
Yanlış din anlayışı tarih boyunca ümmeti en çok uğraştıran problemlerden biri olagelmiştir. Yanlış din anlayışının tezahür ettiği konulardan biri de sünnettir. Hicri II. Asırda ortaya çıkan sünnet inkârcılığı, hâlâ ümmeti uğraştırmaya devam etmektedir. Esasen sünnet inkarcıları tarih boyunca fikirlerini meşrulaştırabilecek bir metodoloji ortaya koyamadıklarından hiçbir dönemde ciddi bir itibar görmemişlerdir. Ancak 20. yüzyılda İngiliz sömürgesi altındaki Hint alt kıtasında ortaya çıkan sünnet inkârcılığı k
14.3 TL. 22 TL.
 %  35
Farklı Yönleriyle İslam'da Aile
Muhabbet, tek damlası bir denizi mayalayabilecek bir cevher, kabuk bağlamış yaraları iyileştirebilecek bir merhem, dağınık kalpleri kaynaştırmaya muktedir bir kalem gibidir. Ailede muhabbet, su gibi davranışlara sirayet edip onları güzelleştirebilecek yegâne iksirdir. Her bedene uyan muhabbet evliliğin zemini, adalet ve sadakat onu ayakta tutan direkler, istikamet savrulmaları engelleyen bir dümen, kanaat ve sabır onu saldırılara karşı koruyan kalkan gibidir. Rengini Kur'an ve Sünnetten alan aile çocuklarım
14.3 TL. 22 TL.
 %  35
İslam Dininin Temelleri; İslam'ın 5 Şartına Farklı Bir Yaklaşım
İslâm, Kur'ân-ı Kerim'in ve Hz. Peygamber'in getirdiği kesin olarak bilinen bütün emir ve yasaklara karşı teslimiyetkâr olmaktır. İslâm'ın beş şartı ifadesi ise بني‭ ‬الإسلام‭ ‬على‭ ‬خمس [İslâm beş esas üzerine kurulmuştur.] hadisinin Türk kültürüne intikal etmiş hâlidir. İslâm'ın 5 şartı olarak terimleşen kelime-i şehâdet, salât, zekât, oruç ve hac; İslâmiyet sarayının, başka türlü ayakta kalamayacağı, olmazsa olmaz temelleridir. Bunlar üzerinde yükselen, bunlara bağlı daha nice ibadet (teslimiyet) söz kon
17.55 TL. 27 TL.
 %  35
Bağdat İlim Havzasında İslam Düşüncesinin Öncü Şahsiyetleri
Vakfımız, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile müştereken 14-15 Aralık 2019 tarihlerinde Bağdat İlim Havzasında İslâm Düşüncesinin İlk ve Öncü Şahsiyetleri konulu bu ilmî ihtisas toplantısını gerçekleştirmiştir İki gün süren bu toplantıda Abbâsî Tarihinden Günümüze Entelektüel Bir Yapılanma Örneği: Bağdat; İmam Eş'arî'nin Hayatı, Eserleri Ve Kelâmî Görüşleri; Bağdat İlim Havzasında İslâm Felsefesinin Öncü Şahsiyetlerinden Ebû İshak el-Kindî ve İbn Sînâ; Tasavvuf İlminin Öncü Şahsiyetlerind
29.25 TL. 45 TL.
 %  35
Muvatta
Muvatta, İmam Malik'in en meşhur eseridir. Fıkıh konularıyla ilgili bir kısım hadisi, Medine halkının uygulamalarını, sahabe ve tabiûn fetvaları ile İmam Malik'in kendi içtihadlarını içine alır. Bu eserde, rivayette bulunduğu âsâra kıyasla, bazı meselelerde görüşlerini, rivayetlerine dair tefsir ve eğilimlerini, görüşlerden bazılarının diğerlerine tercih ediliş sebeplerini de anlatmıştır. Bu eseri için çok uğraşmış, fıkhın konularına göre düzenlemiştir. Kalabalık bir grup, İmam Malik'in sağlığında bu eseri
55.25 TL. 85 TL.
 %  35
Sünnet ve Sünnetin Günümüze Taşınması
Sünnetin çağa taşınması ve günümüz problemlerine çözüm olması noktasında sünnetin ve onun yazıya geçirilmiş şekliyle hadislerin iyi anlaşılması gerekir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de ülkemizde ve İslâm dünyasında hadis-sünnet ekseninde tartışmalar yaşanmaktadır. Kimi çevreler sadece aklı esas alarak hadis ve sünneti ötelemeye, ikinci plana itmeye çalışırken; kimi çevreler de sahih, zayıf ve mevzu durumuna bakmaksızın tüm rivayetleri kurtarma gayreti içine girmişlerdir. Sünnetin insana, hayata ve yaşadığ
16.9 TL. 26 TL.
 %  35
Ehl-i Sünnet
Günümüzde Müslümanların yaklaşık yüzde seksen üçünü oluşturan Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat İslâm dünyasının ana gövdesini teşkil etmektedir. Bu sebeple hakkında geniş bir külliyat söz konusu olan bu mezhebin doğru tanınması büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde yaşayan Müslümanların kahır ekseriyetinin de mezhebi olan bu mezhebin önemli gördüğümüz hususiyetlerini anlattığımız bu çalışmamızda okuyucu aşağıdaki soruların cevaplarını bulacaktır: - Ehl-i sünnet düşüncesine kaynaklık eden Ehl-i hadis ve Ehl-i re'y'i
21.45 TL. 33 TL.
 %  35
Son Elçi Hz. Muhammed (sav)den Evrensel Mesajlar
Kim zorda olanın işini kolaylaştırırsa Allah da onun, dünya ve ahirette işini kolaylaştırır. (Müslim, Zikir, 38) Kardeşine zalim olsun mazlum olsun yardım et buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi kendisine: Ya Rasulallah! Mazlum olan kişiye yardım edebiliriz fakat zalime nasıl yardım edeceğiz? dedi. Peygamberimiz (sav) Zalimin iki elini tutar, zulmüne mani olursunuz buyurdu. (Buharî, Mezalim, 4) Size derecesi oruç, namaz ve zekâttan daha faziletli olan şeyi bildireyim mi? Sahabe 'evet' dedi. Bunun üzerine Hz. P
14.95 TL. 23 TL.
 %  35
Kelam Tarihi ve Ekolleri
Kur'an-ı Kerim'in, tahrife uğramadan nesilden nesle aktarılması, Müslümanların en büyük şansıdır. İslam dini bu yönüyle, diğer dinlerin akıbetine uğramamış, kutsal kitabıyla birlikte Hz. Muhammed (as)'den nakledilen söz ve uygulamalar da, üzerinde bazı ihtilaflar olsa da büyük oranda kayıt altına alınmıştır. Ne var ki Hz. Muhammed'in vefatından sonra sahabe arasında ortaya çıkan siyasi ve sosyal çekişmeler çeşitli dini tartışmaların doğmasına sebep olmuştur. Bu ihtilaflar, itikadi açıdan büyük günah, iman,
17.55 TL. 27 TL.
 %  35
Peygamberler Tarihi
Yemin olsun ki onların hayat hikayelerinde akıl sahipleri için çeşit çeşit ibretler vardır. Bu Kur'an uydurulmuş bir söz değildir. (Yusuf Suresi, 12 / 111) Peygamber, Allah Teala tarafından emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etmek ve hidayet yolunu yaşayarak göstermek üzere tayin edilen insandır. Peygamber olmanın tek şartı Allah Teâlâ tarafından seçilmiş olmaktır. Bu seçimde bir başkasının müessir olması mümkün olmadığı gibi; çalışmakla, ibadet etmekle, de elde edilmesi imkânı yoktur. Kur'an'da peyga
30.55 TL. 47 TL.
Toplam 178 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1