İbn Rüşd, Bidâyetü'l­Müctehid'de, hem kitabın bütünü, hem de incelediği her bir kitap açısından, son derece sistemli bir yol izler. Her kitabın başında, ele alacağı konuları belirtir. Konuları işlemeye başlayınca, müctehidlerin ittifak ettiği noktaları belirterek söze başlar. Daha sonra da ihtilâf ettikleri meseleleri ele alır. İhtilâf edilen meselelerde, belirleyebildiği bütün müctehidlerin görüşlerini tasnifli bir biçimde sunar. "Bu ihtilâfın sebebi" klişesiyle, ihtilâflarının kaynağını belirtir. Her görüşün dayanağını ve iç tutarlılığını ya da tutarsızlığını belirttikten sonra, doğruya yakın gördüğü görüşü tercih eder; bazan da tamamen kendine has yeni bir görüş ortaya koyar. İbn Rüşd, genel olarak Mâliki mezhebine bağlı olmakla birlikte, iç tutarlılığı açısından sakat gördüğü noktalarda bu mezhebi eleştirmekten de geri kalmaz. Ele aldığı konuları seçerken, âyet ve hadislerde açıkça belirtilmiş (=mantûk) ya da bu belirtilenlerle ilgili olup kendileri hakkında açık bir düzenleme bulunmayan (=meskût) konuları ele almaya ve bu çerçevenin dışına taşmamaya büyük bir özen gösterir. Ayrıca, kendi zamanında tartışma konusu olan ilgi çekici meselelere de yer verir.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786059991650
Yayın Tarihi :2015-04-30
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Bidayetü'l Müctehid ve Nihayetü'l Muktesid; Mezhepler Arası Mukayeseli İslâm Hukuku
Baskı Sayısı :2.Baskı
Sayfa Sayısı :1992
Kapak :Karton
Kağıt :Şamua
Boyut :165 X 235
Emeği Geçenler :
Yazar   : İbn Rüşd
Editör   : Vecdi Akyüz
Grafiker   : Halil Yılmaz
İlgili Eserler