Emevîler döneminde yaşayan Zührî, hiç şüphesiz erken dönem İslami ilimler tarihinin en tanınmış simalarından biridir. Emevî halifelerinin de teşvik ve destekleriyle, rivayetleri derleyip toplayan, resmen tedvin eden ilk âlim olarak bilinir. Dönemin çalkantılı siyasi, dini ve fikri hayatı içinde, ilim dünyasında eşsiz bir hadis hafızı ve imamı olarak şöhret kazanmıştır.İşte bu çalışmada, İslam ilim geleneğinde daha pek çok yön ve vasfı ile öne çıkan Zührî’nin hayatı, temel başlıklar altında ele alınmaktadır. İçinde doğduğu ortam, eğitim öğretim ha-yatı, ilmi yetkinliği ve otoritesi, İslami ilimlere katkısı, görüş ve düşünceleri, halifelerle ilişkileri ve kişiliği genel hatlarıyla ortaya konulmaktadır.Bu kitapta Zührî’nin, çocukluk ve gençlik dönemlerinde çektiği ciddi ekonomik sıkıntılar nedeniyle otuz yaşlarında Medine’den Şam’a gidiş serüvenini, parlak zekası ve geniş ilmi sayesinde Emevî halifeleriyle tanışma ve saray uleması arası-na katılma hikâyesini bulacaksınız. Ayrıca ilmi üstünlüğü ve otoritesi, hadislerin tedvini sürecindeki rolü kabul ve takdir edilmekle birlikte Emevî sarayı ve halifeleri ile yakın ilişkilerinden dolayı çağdaşı Saîd b. Müseyyeb, Mekhûl b. Ebû Müs-lim, Mâlik b. Enes gibi bazı muhaddis ve fakihler tarafından ağır bir şekilde eleştirildiğine tanık olacaksınız.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786258201994
Yayın Tarihi :2023-11-11
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Zührî (Öncülerimiz-50)
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :128
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap Kağıdı
Boyut :120 X 195
Emeği Geçenler :
Yazar   : Korkut Dindi
İlgili Eserler