Anasayfa Arama Sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 15 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  35
Evimizdeki Elmaslar
Elinizdeki kitap, aile mutluluğunun temel ilkelerini anlatıyor. Anlatılan her şey yaşayan ve yaşadıklarından öğrenen ve öğrendiklerini yazan bir Baba'nın hikâyesidir. Bu kitap dört çocuk yetiştiren mutlu bir ailenin zorlu yolculuğunun hikâyesidir. Bu kitabın sayfalarına damlayan gözyaşlarım dile gelip konuşsaydı sizlere ailenin ne kadar değerli olduğunu anlatacaktı. Aile bağlarınızı kuvvetlendirmek, başarılı ve mutlu çocuklar yetiştirmek ve bağımlılığın her türlüsünden kurtulmak için bu kitap size ilaç gib
13 TL. 20 TL.
 %  35
Sinirli Anne - Babaların Akıllı Telefonla İmtihanı; Nomofobiden Kurtulmak Elimizde
Seminerlerimizde en çok karşılaştığımız soru ve sorunların başında, çocukların telefon kullanımı gelmektedir. Anne-babalar; daha düne kadar çocuklanın ders çalışmasının önündeki en büyük engel olarak televizyonu görürken, bugün tablet ve cep telefonlarını görmektedirler. Bundan dolayı anne- babalara bir nebze yardımcı olmak gayesiyle böyle bir kitap yazmaya karar verdik. Kitabımız beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, çağımızın hastalığı ve çocukların baş tacı ettiği cep telefonu kullanımının faydala
10.4 TL. 16 TL.
 %  35
Sınavlarda Başarının Sırları; Cep Telefonu İle Baş Etmenin Yolları
Kitabımız, altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; bağımlılık yapan akıllı telefonlar için nomofobi konusunu ve çözüm yollarını, ikinci bölümde; sınavlara hazırlık sürecinde akıllı telefonlardan nasıl fedakârlık edilmesi gerektiğini, üçüncü bölümde; sınavlarda başarı için fiili ve sözlü duanın yanı sıra anne baba ve hocaların da hayır dualarının alınması gerektiğini, dördüncü bölümde; başarımızın önünde engel olan atalet ve öğrenilmiş çaresizlik konusunu, beşinci bölümde; İyi bir çalışma planı için nel
11.7 TL. 18 TL.
 %  35
Ailede Sevgi İletişimi
Bu eserle eşler birbirini sevmeyi öğrenecek. Eş sevgisi bir gönüle girme işidir ve cinsellikten ibaret değildir. Sadece Para, eşya, kariyer ile mutluluk olmaz. Gönülden gönüle Sevgi iletişimi kurmak bir sanattır. Bu sanatın uzmanları sağlam yuva kurar, sevgiden kavgaya zaman bulamaz. Bu eser, sevgiden, aşktan ve sadakatten yana olanların rehberidir
14.3 TL. 22 TL.
Tükendi
 %  35
Tabakları Ayırdık Çocuklar Söz Dinlemez Oldu
Çocukların söz dinlememelerinin başında ilgisizlik gelmektedir. Çocukların sıkıntılarına gereken ilgi gösterilmediği zaman, çocuklar söz dinlememe adına hırçın olacaktır. Gerekirse ilgi çekmek için istenmedik davranışlara yönelecektir. Güç çatışması haline getirilen iletişim şekli, söz dinlememeye neden olmaktadır. Benim dediğim olacak! diye katı kurallarla belirlenen ilişkilerde, başlarda kaybeden çocuk gibi görünse de, sonunda pes eden anne baba ve kazanan çocuk olacaktır. İsteklerin güçle yaptırıldığını
8.45 TL. 13 TL.
 %  35
Okul Öncesi Dönemde Değerler Eğitimi Etkinlik Kitabı
Uygun tercihlerde bulunup doğru kararlar vermesi ve iyi davranışlar ortaya koymasına yardımcı olacak değerler ve becerilerle donanımlı olarak yetiştirilmesi eğitim kurumlarının hedefleri arasındadır. Aslında her biri soyut kavramlar olan değerlerimizin çocuklar ve gençler tarafından doğru anlaşılabilmesi için, değerlerimizi kazandırmaya yardımcı olan ve değer merkezli etkinlikleri kapsayan kaynaklara ciddi ölçüde ihtiyaç vardır. Değerler Eğitimi Merkezi bünyesinde, okullarda yürütülecek değerler eğitimi çal
30.1 TL. 46.3 TL.
Tükendi
 %  35
Okul Öncesi Dönemde Çocuğun Dİn Eğitimi
Okul öncesi dönem, çocukların yaklaşık yedi yaşlarına kadar bedensel, zihinsel, sosyal, ahlakî ve dinî birçok alanda gelişimini büyük ölçüde tamamladığı, kritik bir dönemdir. Yapılan araştırmalar bu dönemdeki kazanımların hayatın ilerleyen aşamalarında iyi yada kötü yönde gelişerek köklü alışkanlıklara dönüştüğünü açığa çıkarmıştır. Bu çalışma okul öncesi eğitiminin tarihsel gelişimini, eğitimin ana kavramları ve çocuğun psiko-sosyal ve kültürel gelişimi çerçevesinde dinî gelişimi ve din eğitimini incelemek
14.3 TL. 22 TL.
Tükendi
 %  35
Annelik Okulu
Elinizdeki bu kitabın çocuk eğitimi, çocuk psikolojisi, annelik üzerine bilgiler veren çoğu kitabın yanı sıra yalnızca bilgiyi depolandırmayı değil düşündürmeyi ve kişinin kendini tanımasına da fırsat sağlayan bir yönü olmasını istedim.Sizinde yazılar hakkında düşüncelerinizi belirteceğiniz boş satırlar oluşturdum ve bazı makalelerde sizlerle özel çalışmalar hazırladım.
7.48 TL. 11.5 TL.
Tükendi
 %  35
Kaynana Münevver Hanım
Bu kitap, kaynana derdini önce kendi çeken, sonra da onu belki daha fazlasıyla gelinine çektirmeye azmeden kaynanalara bir insaf gelir düşüncesiyle yazılmıştır. Daha kendi evinde iken, kaynanasını bir düşman gibi kabul eden, onunla mücadele için hazırlanan, büyüğe hürmet hissinden mahrum gelinlere bir utanma duygusu aşılar diye kaleme alınmıştır.
10.4 TL. 16 TL.
Tükendi
 %  35
Aile ve Eğitim
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı tarafından 24 25 Nisan 2010 tarihinde M. Ü. İlahiyat Fakültesi konferans salonunda Aile ve Eğitim başlıklı tartışmalı bir ilmî toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu ilmî araştırmada ailenin önemi ve vazgeçilmez fonksiyonları, ailenin açık ve örtülü olarak sekülerleşmesinin sosyolojik analizi, Hz. Peygamberin sünnetinde kadın eğitimi, aile ve ahlâk terbiyesi, ailede cinsel eğitim, çocukların ve gençlerin cinsel eğitiminde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar, aile içi şiddet ve h
19.5 TL. 30 TL.
Tükendi
 %  35
Hz. Peygamber Toplum ve Aile
İslam medeniyetini anlamak için kuşkusuz İslamın müslüman hayatında ve tarihinde oluşturmuş olduğu etkiye bakmak gerekir. Bu etki kendisini ibadetlerde, kurumlarda, düşüncede ve manevi hayatta belirgin kılmıştır.İşte Armağan Kitaplar bu anlama faaliyetini gerçekleştirmek için yayınlanmaktadır. Aile içinde Rasûl-i Ekrem, mükemmel bir eş, gayet şefkatli bir babadır, dededir. O, aile fertlerine hürmetkar, samimi ve içten muamele ederdi. Aşağılayıcı ve cansıkıcı sözlere, azar ve dayak gibi onur kırıcı yollara t
5.53 TL. 8.5 TL.
Tükendi
 %  35
Günümüzde Aile
Modernleşme sürecinin etkisinde değişime en fazla maruz kalan kurum hiç kuşkusuz ailedir. Modernleşmenin aile üzerindeki etkileri çok boyutludur. Geniş aileden çekirdek aileye doğru bir değişim söz konusu olduğu gibi, komşuluk ve akrabalık ilişkilerinde de köklü değişmeler meydana gelmektedir. Geleneksel toplumda güçlü olan akrabalık ve komşuluk ilişkileri, modern toplumda göçler, kentlerde yoğunlaşma gibi etkenlerin yanı sıra, bireyselleşme ve rol değişimi gibi etkenlerin de etkisiyle önemli bir değişim g
15.28 TL. 23.5 TL.
Tükendi
 %  35
Sosyal Hayatta Kadın
Cahiliye Döneminde Kadın, Prof. Dr. Ali Bardakoğlu - Kur’an’da Kadınlara Ait Hükümler ve İslam Nazarında Kadın, - Hz. Peygamber Döneminde Kadın, Doç. Dr. Ali Toksarı - İslam’da Kadın Çalışma Şartları, Doç. Dr. Mustafa Baktır - Osmanlı Toplumunda Kadın ve Tanzimat Sonrası Gelişmeler, Prof. Dr. M. Akif Aydın - Kadının Çalışmasının Sosyo-Ekonomik Gelişimi Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu - İslam’a Göre Kadının Sosyal Aktivitesi, Prof. Dr. Hamza Aktan - Toplumumuzda Kadını Çalışmaya İten Sebebler ve Bunun Sonuçları,
14.63 TL. 22.5 TL.
Tükendi
 %  35
Ailede Çocuğun Ahlak Eğitimi
Bu Kitap, çocukları için sorumluluk ve endişe duyan anne babalara, büyük anne ve büyük babalara, öğretmenlere ve tüm yetişkinlere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. ´´Kendimi geliştirmek istiyorum. Sorunlar çıkmadan hazırlıklı olmak istiyorum. Kendi annem babamdan daha iyi bir yetişkin olmak istiyorum. Çevremde korkunç hatalar yapan, her şeye başkaldırmış ergen ve gençlerden korkuyorum. Bir hata yapmak istemiyorum.´´ diyenler, bu kitapta aradıklarını bulabilirler. Kitabın bir özelliği, anne babaları su
6.5 TL. 10 TL.
Tükendi
 %  35
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Çocukların Dini Eğitim ve Öğretiminde Bilgisayarın Kullanımı, Yrd. Doç. Dr. M. Kula - Benliğin Gelişimi ve Kendini Gerçekleştirme, Yrd. Doç. Dr. M. Kaya - Bir Eğitim Sorunu Olarak Dini Duygu ve Düşüncenin Gelişimi, Ar. Gör. Yurdagül Mehmedoğlu - Çocukta Sosyal Gelişim, Yrd. Doç. Dr. M. Öcal - Çocuğun Dini Eğitiminde Medya, Prof. Dr. Hüseyin Peker - Çocukta Ahlak Gelişimi ve Eğitimi, Prof. Dr. Hayati Hökelekli - Anne Tutumlarının Çocuğun Ahlak ve Adalet Gelişimine Etkisi, Pedagog Z. Nezahat Özeri - Çocuklara
6.62 TL. 10.19 TL.
Tükendi
Toplam 15 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1