Anasayfa Arama Sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 13 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  35
Gazele Yolculuk
Divan edebiyatı denilince akıllara öncelikle şiir, şiir denilince de gazel hatıra gelir. Gazel, hem kemmiyet hem keyfiyet bakımından divan şiirinin esas temsilcisi ve kalbi konumundadır. Santayana'nın benzetmesiyle birer kelime kuyumcusu olan şairlerin elinde incele incele serteser âhenk kesilen ve Haşim'in ifadesiyle: Resullerin sözü gibi namütenahi bir ifade kudreti ve genişliği kazanan eski lisan bütün hünerini gazelde göstermiştir. Büyük şairler, edebi sanatlar, teksif ve süblimasyon yoluyla bütün bir b
16.25 TL. 25 TL.
 %  35
İklim Oluşturan Öğretmen
Bu kitap, kendisini öğrenerek sürekli geliştiren, öğrenen öğretmen olmanın ilkelerini anlatıyor. Sınıfında, okulunda ve bulunduğu her ortamda ılık ve gölgeli bir bahar mevsimi gibi bir öğrenme ortamı oluşturacak öğretmen olmanın ipuçları, bu kitapta. Amatör ruhunu kaybetmeden profesyonel davranabilen, farklılıklara saygılı, çocukları ve gençleri sevgi ve şefkatle karşılayan ve uğurlayan öğretmenler geleceğimizin teminatı olacaktır. Keşfeden kâşif öğretmenler olmak için bu kitabı mutlaka okumalısınız.
11.7 TL. 18 TL.
 %  35
Tefsir İlminin Mahiyeti Sorunu
Bu kitapta, Kur'an'ı anlamanın bilimsel çerçevesini ifade eden Tefsir ilminin mahiyetiyle ilgili sorunlar konu edinilmektedir. Hiç şüphesiz Kur'an'ın anlaşılması kadar, bu işin ilmî seviyede yürütüldüğü Tefsir ilmi ve onunla ilgili sorunlar da önem arz etmektedir: Tefsir nasıl bir ilimdir ve nasıl tanımlanabilir, ne tür bir işleve sahiptir ve hangi ilimlerle ilişkilidir? Kitapta Tefsir'in mahiyetine ilişkin bu ve benzeri soruların cevabı, klasik-çağdaş müfessir ve araştırmacıların yaklaşımları çerçevesinde
15.6 TL. 24 TL.
 %  35
Rubailer
Hz. Mevlânâ gibi büyük bir mutasavvıfın, bir mütefekkirin, hassas, heyecanlı ve coşkun bir şairin dört mısralık küçük bir nazım şekli olan Rubâî içine, hislerini, fikirlerini sığdırması, insanı hayretlere düşürür. Gerçekten de bu hâl, büyük bir denizin küçük bir havuza sığdırılmasına benzer. Duyguların ve düşüncelerin teksif edilerek bir komprime hâline getirilmesi her şairin yapamayacağı bir şeydir. Bu sebepledir ki, bütün dikkatimizi toplayarak onun rubâîleri üzerine hakkıyla eğilir ve Mevlânâ'nın dilinde
9.1 TL. 14 TL.
 %  35
Sinema ve Din
Sinema ve din konusunda, 2000'li yıllardan sonra yapılan akademik çalışmalar, nitelik ve nicelik bakımından artsa da henüz alanın hak ettiği noktada değildir. Türkiye'de yapılan sinema ve din çalışmalarının dünyadaki canlılığı yakalaması ilahiyat ve iletişimin alt disiplinlerinin konuya dahil olmasıyla mümkün olabilecektir. Ülkemizde sinema ve din alanında önemli bir boşluğu dolduracağını, yeni çalışmaların önünü açacağını düşündüğümüz Sinema ve Din kitabı, on bölüm ve bir ekten oluşmaktadır. İlk sekiz bölü
32.5 TL. 50 TL.
 %  35
Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri
Eser Hakkında; İnsan bütün varlıklar içerisinde işlenmeye ve gelişmeye en elverişli olandır. Yeter ki, yetiştirilmesine gereken önem verilsin ve bu konuda titizlik gösterilsin. İnsanını ihmal eden bir milletin ekonomisi de sosyal ve kültürel hayatı da ihmal edilmiş olur. Ahmet Akay AZAK
6.62 TL. 10.19 TL.
Tükendi
 %  35
Fırtına Böyle Dindi
Yalnız Hakka kul, kula sadece Hak için hizmet davasında olan büyük insan!.. İnsanlık haysiyetini maddi servetin üstünde tutan... Vicdan ve kanaatin çizdiği hudutlar içinde alın teri dökerek kazanmaya gönül veren... Hakka ve adalete saygılı olmadıkça huzur bulamayan şerefli insan! Bu kitap senin için yazılmıştır!..
10.4 TL. 16 TL.
Tükendi
 %  35
Arap Edebiyatında Aruz
Meşhur tefsir ve dil âlimi Cârullah ez-Zemahşerî adlı eserinde Arap Edebiyâtının ilim dallarını 12 olarak zikretmektedir. Bunlar: Lugat ilmi, Binâ (sarf) ilmi, İştikâk ilmi, İ'râb (nahiv) ilmi, Me'ânî ilmi, Beyân ilmi, Arûz ilmi, Kâfiye ilmi, Nesir inşâsı (edebî yazı yazma sanatı), şiir nazmetme ilmi, Kitâbet ilmi, Hitâbet ilmi. Şüphesiz bu ilim dalları içinde en zor olanı Arûz ilmidir. Zira Arûz, belli bir seviyede akıl ve zekâ yanında özel bir kâbiliyyet ve şiir mûsıkîsinden zevk alma tabiatına sâhip olm
16.25 TL. 25 TL.
 %  35
Putlaşan Arzular
Biz, bu küçük araştırmamızda duyguların, arzuların, hevâ, heves, istek ve tutkuların, insanı cezbeden her türlü cazibe merkezlerinin hayat boyu dengelerini bulma ve kurumanın yollarını araştırıp bulmaya çalıştık. Küçük bir kâinat olan insanın hayat dengesini sağlamak için hangi terazinin kullanılması gerektiğini anlama gayretinde olduk. Kur'an ışığında insanın manevi tansiyonunu ölçmek için kullanılacak ölçüyü yakalamaya çalıştık. Kâinatın dengesi bozulunca kıyametin kopacağından, fiziki dengemizi kaybedinc
6.18 TL. 9.5 TL.
Tükendi
 %  35
Söz Gümüş Nasihat Altın Olursa
Eser Hakkında; İnsan ömrü; iyiyle kötünün, güzelle çirkinin, sıkıntıyla rahatlığın yan yana yürüdüğü bir yoldur. Kötü gördüklerimizi iyiye, çirkini güzele, sıkıntıyı rahatlığa çevirebilmek için bazen güzel, anlamlı bir SÖZ, insanı bulunduğu gaflet çukurundan çıkarıp doğru yolda yürümesine, her şeye olumlu yaklaşmasına ve de güzel bakmasına vesile olabilir. Çünkü... Güzel ve anlamlı SÖZ, bir kitaptır, bir ansiklopedidir, bir kütüphanedir. Anlamlı SÖZ ilhamdır. Anlamlı SÖZ sevgidir. Anlamlı SÖZ en güzel ikr
11.05 TL. 17 TL.
Tükendi
 %  35
Her Yönüyle Akşemseddin Hazretleri
Bir milleti millet yapan, ayakta tutan, ona kim olduğunu tanıtan unsurlar nelerdir? Bu vb. soruları çoğaltmak mümkün. Geriye dönüp baktığımızda tarihimiz, kültürümüz, kısacası bütün mirasımız bize sen Mavlana'sın, sen Hacı bayram Veli'sin, sen Akşemseddin'sin, sen Fatih'sin diye adeta haykırmaktadır. İşte bütün bu zenginlikleriyle birleşen, buluşabilen millet olur, devler olur. Özünden kopmadan geleceğin sevgi, kültür, hoşgörü medeniyetini oluşturur. Akşemseddin öyle yaptı. Madde ile manayı beraber yürütt
8.45 TL. 13 TL.
Tükendi
 %  35
Ebede Yolculuk
Ebede Yolculuk Her bir bölümü ayrı bir nefes, Ayrı bir söyleşidir Önce, söyleyene bir uyarı, Sonra da kendini dost kabul eden Ebed yolcularına: Gönülden bir sesleniş, Yerine göre de bir serzeniştir !..
8.13 TL. 12.5 TL.
Tükendi
 %  35
Kendimi Anlatayım Dedim
Hayatımla ilgili olarak yazdıklarım, yazmak istediklerimin tamamı mı? Bu soruya evet diyemiyorum. Acaba kendimi, olduğumdan fazla gösterdiğim oldu mu diyorum. Oldu ise normaldir. Çünkü öteden beri kaidedir: Keser kendi tarafına yontar. Bunlar benim kendi açımdan dile getirdiğim hayatım. Acaba başkaları beni nasıl ve ne halde gördüler?.. Benim gibi görmediklerinde şüphe etmiyorum. Bununla beraber önemli olan ne benim, ne başkalarının bakış açıları. Değil mi ki yarın Yüce Rabbimizin şaşması mümkün olmayan, y
18.2 TL. 28 TL.
Tükendi
Toplam 13 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1