İnsanlık tarihinin en önemli müesseselerinden birisi olan hukukî işlem müessesesi, diğer hukuk sistemlerinde olduğu gibi İslâm hukukunda da borcun önemli kaynaklarından birini teşkil etmektedir. Hukukî işlemler içerisinde ise çok taraflı olanlar olduğu gibi Tek Taraflı Hukukî İşlemler de önemli bir yere sahiptir. Zira bu tür işlemler, bir taraftan hukuk sistemlerine doktrin zenginliği ve hukuka işlerlik sağlarken, bir taraftan da insanlar arası dayanışma ve yardımlaşmaya büyük ölçüde katkı sağlamaktadır.
İslâm hukuku ile ilgili yapılan çalışmaların da eksenini teşkil eden hukukî işlemler, muâmelât hukukuyla ilgili olan akidler başlığı altında çağdaş müellifler tarafından ele alınmış ve bu hususta haylî mesafe kat edilmiştir. Buna rağmen modern batı hukukuyla ilgili eserlerle mukayese edildiğinde İslâm hukukunun bazı bölümleri geniş ölçüde işlenmiş ve belirginlik kazanmış olmakla birlikte fıkhın geneli açısından yapılması gereken çalışmaların yapılanlardan daha fazla olduğu görülmektedir.
İşte tek taraflı hukukî işlemler konusunda hazırlanan bu kitap, muâmelâta dair yapılmış bir çalışma niteliğindedir. Bu kitapta, İslâm hukukunda tek taraflı hukukî işlem kavramına açıklık getirmek, onu düzenleyen hükümleri incelemek ve ona ait teorileri belirlemek amaçlanmıştır.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786055309619
Yayın Tarihi :2013-01-01
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :299
Kapak :Karton
Kağıt :2.Hamur
Boyut :150 X 215
Emeği Geçenler :
Yazar   : Emine Gümüş Böke
İlgili Eserler