Hadis kültürü bakımından kendisine çok şey borçlu olduğumuz İmam Nevevî ve onun Riyâzus-Sâlihîn adlı eseri Hadis alanında müstesna bir yere ve değere sahiptir. İmam Nevevî, bu eserini bazı prensiplere bağlı kalarak hazırlamıştır. Bu prensiplerini, kitabının önsözünde belirtmiştir. Bu özellikler, özetle şunlardır:
l İzlenecek en doğru yol, öncekilerin ve sonrakilerin efendisi ve en şereflisi Hz. Muhammed (s.a.)den sahih olarak bize kadar intikal eden hadisleriyle edeplenmektir.
l Bu muhtasar kitap, meşhur sahih hadis kitaplarından seçilmiş, mana ve içerikleri açık ve delaletleri kesin hadisleri kapsamaktadır.
l Hadislerin içerisinde yer alan kelimelerden, açıklanmasına ihtiyaç duyulanlar kısaca açıklanmıştır. Gerektiğinde kelimenin nasıl okunduğunu göstermek için hareke işaretleri ve hangi harflerden oluştuğu belirtilmiştir. Anlamlarında kapalılık bulunan kelime ve tabirler açıklanmıştır.
l İmam Nevevînin Riyâzus-Sâlihîn adlı eseri, kişiyi; ahirete yöneltecek, batınî ve zahirî edepleri elde etmelerini sağlayacak, korkutma ve müjdelemeye teşvik ederek zühde yönlendirecek, insanların gönüllerini kötülük ile çirkinlikten alıkoyacak, vücut organlarının korunup manevî eğrilikleri gidermeyi sağlayacak sahih hadislerden meydana gelen muhtasar bir kitap hazırlamayı hedeflemiştir.
İmam Nevevi ve Riyâzu's-Sâlihîn adlı eseri bu gayeyi gerçekleştirmiş görünüyor ki bu eserin uzun yıllardır okurun elinden düşmemesi bunun delilidir. ...

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789944704861
Yayın Tarihi :2021-09-30
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :6.Baskı
Sayfa Sayısı :1200
Kapak :Ciltli
Kağıt :1.Hamur
Boyut :160 X 240
Emeği Geçenler :
Yazar   : İmam Nevevi
İlgili Eserler