Ebu Manur el-Matürîdi(Ö. M. 944), Ehl-i sünnet kelamı ile dirayet tefsirinin kurucusu ve Hanefi fıkhının geliştiricisidir. Günümüze ulaşan ilk dirayet tefsirinin müellifidir. İmam Matüridi, Te'vîlat'ında, sahabe, tabiin ve tebe-i tabiin neslinden intikal eden açıklamaları da nakletmiştir.

Böylece, muhtemel anlamları akıl yürüterek belirlemeye çalışmak suretiyle te'vil yöntemini uygulamıştır. Eserde, itikadi mezheplere dair bilgilere yer verildiği gibi, fıkhi mezheplere, özellikle Şafii fıkhına ilişkin bilgilere de yer verilir.

Te'vîlatü'l Kur'an Tercümesi, Matüridi'nin günümüze intikal eden en hacimli eseri olup tefsire dair erken devir İslam düşüncesi ürünlerinin en önemlilerindendir. Kitap, başta tefsir olmak üzere kelam, mezhepler, fıkıh, usul-i fıkıh gibi temel İslami ilimlerin yanı sıra İslam dışı din ve mezheplere ilişkin değerli bilgiler de içerir. Eserin tamamı 17 cilt olup, 9. cildini takdirlerinize sunuyoruz.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786057619303
Yayın Tarihi :2021-04-20
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Te'vilatü'l Kur'an Tercümesi Fihrist
Baskı Sayısı :2.Baskı
Sayfa Sayısı :264
Kapak :Karton
Kağıt :Şamua
Boyut :160 X 240
Emeği Geçenler :
Yazar   : Ebu Mansur El-Matüridi
Editör   : Yusuf Şevki Yavuz
Hazırlayan   : Coşkun Yıldırımtürk
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler