Ebû Mansûr el-Mâtürîdî(Ö. M. 944), Ehl-i sünnet kelâmı ile dirayet tefsirinin kurucusu ve Hanefî fıkhının
geliştiricisidir. Günümüze ulaşan ilk dirayet tefsirinin müellifidir. İmam Mâtürîdî, Te'vîlât'ında, sahabe, tâbiîn ve
tebe-i tâbiîn neslinden intikal eden açıklamaları da nakletmiştir. Böylece, muhtemel anlamları akıl yürüterek
belirlemeye çalışmak suretiyle te'vil yöntemini uygulamıştır. Eserde, itikadî mezheplere dair bilgilere yer verildiği
gibi, fıkhî mezheplere, özellikle Şafiî fıkhına ilişkin bilgilere de yer verilir.
Te'vîlâtü'l Kur'ân Tercümesi, Mâtürîdî'nin günümüze intikal eden en hacimli eseri olup tefsire dair erken devir
İslâm düşüncesi ürünlerinin en önemlilerindendir. Kitap, başta tefsir olmak üzere kelâm, mezhepler, fıkıh, usûl-i
fıkıh gibi temel İslâmî ilimlerin yanı sıra İslâm dışı din ve mezheplere ilişkin değerli bilgiler de içerir.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786059991636
Yayın Tarihi :2023-02-21
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Te'vîlâtül Kur'ân Tercümesi (18 Cilt Takım)
Baskı Sayısı :3.Baskı
Sayfa Sayısı :1
Kapak :Ciltli
Kağıt :Şamua
Boyut :160 X 235
Emeği Geçenler :
Yazar   : Ebu Mansur El-Matüridi
Grafiker   : Halil Yılmaz
Editör   : Yusuf Şevki Yavuz
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler