Ebû Mansûr el-Mâtürîdî(Ö. M. 944), Ehl-i sünnet kelâmı ile dirayet tefsirinin kurucusu ve Hanefî fıkhının geliştiricisidir. Günümüze ulaşan ilk dirayet tefsirinin müellifidir. İmam Mâtürîdî, Te'vîlât'ında, sahabe, tâbiîn ve tebe-i tâbiîn neslinden intikal eden açıklamaları da nakletmiştir. Böylece, muhtemel anlamları akıl yürüterek belirlemeye çalışmak suretiyle te'vil yöntemini uygulamıştır. Eserde, itikadî mezheplere dair bilgilere yer verildiği gibi, fıkhî mezheplere, özellikle Şafiî fıkhına ilişkin bilgilere de yer verilir.

Te'vîlâtü'l Kur'ân Tercümesi, Mâtürîdî'nin günümüze intikal eden en hacimli eseri olup tefsire dair erken devir İslâm düşüncesi ürünlerinin en önemlilerindendir. Kitap, başta tefsir olmak üzere kelâm, mezhepler, fıkıh, usûl-i fıkıh gibi temel İslâmî ilimlerin yanı sıra İslâm dışı din ve mezheplere ilişkin değerli bilgiler de içerir. Eserin tamamı 17 cilt olup, 6. cildini takdirlerinize sunuyoruz.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786059519472
Yayın Tarihi :2022-04-06
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Te'vilatül Kur'an Tercümesi 6
Baskı Sayısı :3.Baskı
Sayfa Sayısı :544
Kapak :Karton
Kağıt :Şamua
Boyut :160 X 240
Emeği Geçenler :
Yazar   : Ebu Mansur El-Matüridi
Grafiker   : Halil Yılmaz
Editör   : Yusuf Şevki Yavuz
Yayın Yönetmeni   : Hüseyin Kader
Çevirmen   : Fadıl Ayğan
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler