Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  35
Safvetü't-Tefâsîr ; Tefsirlerin Özü
Günümüz insanının, ehli sünnet tarafından kabul edilmiş büyük İslâm alimlerinin tefsirlerinin hepsini de okumaya zaman bulamayacağını düşünen üstad Muhammed Ali Sâbûnî, bütün güvenilir tefsirlerin adeta özünü alarak, bu çağa hitap eden ve gençlerin de anlayabileceği üsluba sahip elinizdeki bu tefsiri kaleme almış ve bu esere, "Tefsirlerin Özü" manasında; "Safvetü't-Tefâsîr" adını vermiştir. Sâbûnî, bu zor metinleri, kolay anlaşılabilecek bir tarzda ve akıcı bir üslupla okuyucuya sunmayı başarmışt
2275 TL. 3500 TL.
 %  35
Etkili Test Çözme Teknikleri
Sınavlar bilgiyi ne kadar öğrendiğimizi kontrol etmek için bir ölçme yöntemidir. Dünyada farklı metotlarla farklılaşsa da kullanılan en önemli yöntemdir. Ülkemizde yapılan sınavların diğer dünya ülkelerinden farkı ise, sınav hazırlığının uzun yıllar boyunca devam eden ve yaşamımızı etkileyecek şekilde devam etmesidir. Malumunuz ülkemizde sınav sayısı oldukça fazla olup, bu sürecin en etkili şekilde öğrencinin başarıyı yakalayabilmesi için tüm engelleri aşması gerekmektedir. Bu süreç içerisinde ya usta bir ö
91 TL. 140 TL.
 %  35
Hz. Peygamber (Sav) Döneminde Münafıklar
Risâletin Medine döneminde zahiren Müslüman görünen ancak gönülleri Müslümanların düşmanı gruplarla birlikte olan münafıkların Müslümanların içinde yaşamaları, üstelik Müslümanların yakın akrabası olması da onların Müslüman toplum için tehlikesini daha da artırmaktadır. Adeta virüslerin vücut içinde barınmak suretiyle bedenin bağışıklık sistemini zafiyete uğratıp dışarından gelecek hastalıklara da açık hale getirmesi gibi nifak hareketi de benzer şekilde müslüman toplum bünyesindeki birlik ve dayanışmayı za
81.25 TL. 125 TL.
 %  35
Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler Işığında Hayatımız -  İslam Hak Dinidir
Bütün Haklar İlahîdir, Tanrısaldır. Âlemin esasını teşkil eden haklar, Allah tarafından tespit ve tayin edilmiştir. İnsanlar hak namına hiçbir şey ihdas edemezler (yaratamazlar). Bu alanda yaptıkları tek şey, güçlerinin yettiği kadarıyla, bu hakları sahiplerine vermeye çalışmaktan ibarettir. Onu da adalet anlayışıyla yaparlar. Çok kere de hak dağıtmaya çalışanlar, haksızlık yaparlar. Kanunları yaparken objektif olamazlar. Kendi haksız kazançlarını önde tutarlar. Tarafsız olan, adil-i mutlak olan Allah Teâlâ
74.75 TL. 115 TL.
 %  35
Delilleriyle İslâm İlmihâli;(İbadetler, Helaller Ve Haramlar)
İslâm dini Allâh tarafından ilk peygamber Hz. Âdem’den (a.s.) başlayarak son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v.) kadar insanları Allâh Teâlâ’nın yarattığı fıtrat üzerine ve O’na kulluktan ayrılmadan yaşayabilmeleri için vahiy yoluyla gönderdiği kutsal dindir. Bu din son haliyle Hz. Peygamber vasıtasıyla insanların hidayeti için gönderilmiş, iman, ibâdet, günlük hayat ve ahlaki boyutlarıyla yaşanmıştır. Hz. Peygamber’den emaneti devralan sahabe tevatür yoluyla tebei tabiin nesline taşımış, tebei tabiin neslind
156 TL. 240 TL.
 %  35
Maneviyat Dünyamızda İz Bırakanlar
Zor zamanların kahramanları…Din öğretiminin yasak olduğu bir dönemde durumdan vazife çıkardılar. Kimse yoksa biz varız diye ortaya çıktılar. Hapislere, sürgünlere, idamla yargılanmalara rağmen vazgeçmediler.İman, İslâm, Kur’an istikametinde yollarına devam ettiler. O günkü yönetimlerin bıraktığı boşluğu var güçleriyle doldurmaya çalıştılar. Geriye örnek hayatlar, ibretlik çabalar kaldı.Bugün bize düşen, o yaşanmışlıkları güncellemek ve hatıralarını unutturmamaktır.İcabında birini daha çok sevmek elbette güz
130 TL. 200 TL.
 %  35
Hikmet Deryasında Seyran - Hikmetname
Bir ‘hikmetnâme’ tarzında hazırladığımız kitabımızın ismini Hikmet Deryâsında Seyran koymamızın nedeni; Kurân-ı Kerîm ve onda bildirilen emir, yasak ve yaşanmış tarihi bilgilerin hepsinde bizim görüp bildiklerimizin bâtınında çok önemli hikmetlerin olmasıdır. İlk önce, Kur’ân’ın özünün Fâtiha sûresi, Fâtiha’nın özünün de Besmele (Bismillâhirrahmânirrahîm) olduğundan hareketle yola çıktık. İkinci olarak ise, hakîkate dair bilgi ve sırları içinde saklayan, deryâdan bazı hakîkat incilerini kitabın sayfalarına
143 TL. 220 TL.
 %  35
Günümüzde Gençlik;Problemler ve Çözüm Önerileri
İnsan hayatının çocukluk, gençlik, yetişkinlik, yaşlılık gibi evreleri olduğu bilinmektedir. Bunların arasında gençlik dönemi önemli bir yer tutar. Gençlik dönemi hızlı geçen, nasıl geçtiği belli olmayan, bazıları için pişmanlıklarla dolu olan bir evredir. Gençlik, çocukluk ile yetişkinlik arasında yer alan bir dönemdir. Bu dönem genel olarak 12 – 24 yaşları arasında biyolojik, psikolojik, bilişsel ve sosyolojik bir gelişim, bir olgunlaşma sürecidir. Gençlik döneminde çevre, büyük bir önem kazanmaktadır. Zi
117 TL. 180 TL.
 %  35
Kuzey ve Doğu Avrupa’da Okullarda Din Eğitimi
Dünyada farklı ülkelerde okullarda din eğitimi uygulamalarını ele alan kitap, bu konudaki tecrübeleri bir bütünlük içerisinde sunmaktadır. Bu doğrultuda ülkelerin yönetim ve dini yapısı ve din devlet ilişkileri, eğitim sistemi ve din eğitiminin bu eğitim sistemi içerisindeki yeri, din eğitiminin okul eğitimi içindeki hukuki statüsü, öğretim programları ve ders kitapları, din eğitiminde uygulanan temel yaklaşımlar ve içerik, kamu okulları dışında özel/dini okullarda din eğitimi uygulamaları, din eğitimi alan
130 TL. 200 TL.
 %  35
Orta Avrupa’da Okullarda Din Eğitimi
Dünyada farklı ülkelerde okullarda din eğitimi uygulamalarını ele alan kitap, bu konudaki tecrübeleri bir bütünlük içerisinde sunmaktadır. Bu doğrultuda ülkelerin yönetim ve dini yapısı ve din devlet ilişkileri, eğitim sistemi ve din eğitiminin bu eğitim sistemi içerisindeki yeri, din eğitiminin okul eğitimi içindeki hukuki statüsü, öğretim programları ve ders kitapları, din eğitiminde uygulanan temel yaklaşımlar ve içerik, kamu okulları dışında özel/dini okullarda din eğitimi uygulamaları, din eğitimi alan
130 TL. 200 TL.
 %  35
21. Yüzyıl Becerileri Ve Din Eğitimi - Eleştirel Bir Yaklaşım
Bu kitapta günümüzde pek çok ülkede yürütülen eğitim reformlarının ana gerekçesi haline getirilen ve günümüz hâkim eğitim anlayışını giderek daha fazla düzeyde temsil niteliği kazanan “21. yüzyıl becerileri” odaklı eğitim yaklaşımının sorgusuz bir ön kabule dönüştürülmeden aktörlerinin kim olduğu, neyi amaçladığı, hedeflerinin neye göre belirlendiği ve neye hizmet ettiğinin; nasıl bir insan, bilgi ve eğitim tasavvuruna sahip olduğunun sorgulayıcı bir yaklaşımla değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sorgulam
110.5 TL. 170 TL.
 %  35
Balkanlar’da Okullarda Din Eğitimi
Dünyada farklı ülkelerde okullarda din eğitimi uygulamalarını ele alan kitap, bu konudaki tecrübeleri bir bütünlük içerisinde sunmaktadır. Bu doğrultuda ülkelerin yönetim ve dini yapısı ve din devlet ilişkileri, eğitim sistemi ve din eğitiminin bu eğitim sistemi içerisindeki yeri, din eğitiminin okul eğitimi içindeki hukuki statüsü, öğretim programları ve ders kitapları, din eğitiminde uygulanan temel yaklaşımlar ve içerik, kamu okulları dışında özel/dini okullarda din eğitimi uygulamaları, din eğitimi alan
123.5 TL. 190 TL.
 %  35
Batı Avrupa’da Okullarda Din Eğitimi
Dünyada farklı ülkelerde okullarda din eğitimi uygulamalarını ele alan kitap, bu konudaki tecrübeleri bir bütünlük içerisinde sunmaktadır. Bu doğrultuda ülkelerin yönetim ve dini yapısı ve din devlet ilişkileri, eğitim sistemi ve din eğitiminin bu eğitim sistemi içerisindeki yeri, din eğitiminin okul eğitimi içindeki hukuki statüsü, öğretim programları ve ders kitapları, din eğitiminde uygulanan temel yaklaşımlar ve içerik, kamu okulları dışında özel/dini okullarda din eğitimi uygulamaları, din eğitimi alan
123.5 TL. 190 TL.
 %  35
Anahatlarıyla İslam Tarihi 4; Abbasiler Dönemi
Beş asır boyunca Müslümanlar'ın önderliğini temsil eden Abbasi halifeliği, İslam tarihinde Osmanlılar'dan sonra en uzun ömürlü devlettir. Abbasiler, uzun süre Müslümanların siyasi hayatına hakim olmuş, son anına kadar da İslam dünyasının manevi liderliğini sürdürmüştür. Bu tarihi süreçte dini, sosyal ve kültürel alanda çok büyük değişimlere şahit olunmuştur. Değişimlerin yaşanılan sürecin siyasi hayatıyla doğrudan irtibatı bulunmaktadır. Binaenaleyh asırlar boyunca gerek İslam aleminde, gerekse o dönemin bi
162.5 TL. 250 TL.
 %  35
Kendimi Anlatayım Dedim
Hayatımla ilgili olarak yazdıklarım, yazmak istediklerimin tamamı mı? Bu soruya evet diyemiyorum. Acaba kendimi, olduğumdan fazla gösterdiğim oldu mu diyorum. Oldu ise normaldir. Çünkü öteden beri kaidedir: Keser kendi tarafına yontar. Bunlar benim kendi açımdan dile getirdiğim hayatım. Acaba başkaları beni nasıl ve ne halde gördüler?.. Benim gibi görmediklerinde şüphe etmiyorum. Bununla beraber önemli olan ne benim, ne başkalarının bakış açıları. Değil mi ki yarın Yüce Rabbimizin şaşması mümkün olmayan, y
195 TL. 300 TL.
 %  35
İslam İbadet Esasları
İslam hukukunun klasik tasnifinde ibadetler önemli ve öncelikli bir yere sahiptir. Bu sebeple fıkıh kitapları genellikle ibadet bölümü ile başlar. Diğer taraftan önemine binaen ibadetler esas alınarak yazılan fıkıh kitaplarının yanı sıra birçok ilmihal ve ibadet esasları kitabı yazılmıştır. Ancak her birinin hitap kitlesi ile öncelediği konular ve muhteva farklılık arz etmektedir. Elinizde bulunan bu kitap, farklı bir üslup ve muhteva ile sizlere arz edilmektedir. Bu kitabın benzerleri arasındafarklı say
195 TL. 300 TL.
 %  35
Sınav Kazandıran Anahtar Kitap Çöz - Geç Arapça Nahiv Soru Bankası
• Temel ve Orta Seviye • 50 Konu Testi • 16 Genel Deneme • Tamamı Harekeli
162.5 TL. 250 TL.
 %  35
Celaleddin Ed-Devvani'nin Kelam Sistemi
Kelâm tarihinde adından söz ettiren Celâleddîn ed-Devvânî (v.908/1502), Osmanlı medreselerinde eserleri okutulan ve aynı zamanda Osmanlı kelâm düşüncesinin şekillenmesinde etkili olan önemli şahsiyetlerden biridir. Devvânî, felsefe ile kelâmın birleştiği dönemin bariz özelliklerini taşıyan eserlerinin birçoğunda Eş'arî kelâmının, vahdet-i vücûd ve İşrâk felsefesinin izlerini yansıtmaktadır. O, hemen her eserini kelâmî, felsefî ve tasavvufî bir zemine oturtmaya çalışmıştır. Bu anlamda Devvânî'nin, Gazzâl
143 TL. 220 TL.
 %  35
Anadolu Kültürünün Dini Temelleri;Sünnetin Türk-İslam Kültürü Üzerindeki Etkileri
İslâm dininin iki temel kaynağından biri olan Hz. Peygamber (sav)’in sünnetinin Anadolu kültürü üzerindeki etkisini inceleyen bu araştırma, hadislerin Türk-İslam kültüründeki tezahürlerini ele alan araştırmalar arasında, konuların çeşitliliği bakımından en kapsamlısıdır. Araştırmanın ilk iki bölümünde, inanç ve ibadetlerin örf, âdet ve gelenekler üzerindeki tezahürleri, diğer iki bölümde ise adâlet, doğruluk, cesâret, yardımseverlik gibi bireysel ve toplumsal değerler ile hayatın geçiş evreleri olarak ifade
110.5 TL. 170 TL.
 %  35
Afacan Yumurtalar
Çırpı, onları uçabilecek duruma gelene kadar kanatlarının altında korudu. Gagasıyla yiyecek taşıyıp besledi. Yavrular kanatlanınca uçma denemeleri yaptılar. Bir, iki, üç derken uçmayı öğrendiler.
58.5 TL. 90 TL.
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1