Anasayfa Arama Sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 179 kayıt bulunmuştur Gösterilen 20-40 / Aktif Sayfa : 2
 %  35
Peygamberler Tarihi
Yemin olsun ki onların hayat hikayelerinde akıl sahipleri için çeşit çeşit ibretler vardır. Bu Kur'an uydurulmuş bir söz değildir. (Yusuf Suresi, 12 / 111) Peygamber, Allah Teala tarafından emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etmek ve hidayet yolunu yaşayarak göstermek üzere tayin edilen insandır. Peygamber olmanın tek şartı Allah Teâlâ tarafından seçilmiş olmaktır. Bu seçimde bir başkasının müessir olması mümkün olmadığı gibi; çalışmakla, ibadet etmekle, de elde edilmesi imkânı yoktur. Kur'an'da peyga
30.55 TL. 47 TL.
 %  35
Namazın Nasılsa Hayatın Öyledir
Değerler, toplum hayatının her alanında önemli yeri olan yapı taşlarıdır. Onların aşındırılması, toplumun kendine kıymasıyla eş değerdedir. Bunun için değerlerimize ve değerlilerimize sahip çıkmak bizim misyonumuzdur. Hayatımızda en değerlimiz nedir acaba? Peygamber Efendimiz (s.a.v) için namaz... ya bizim için? Gözümün nuru dediği namazı Peygamberimiz gibi kılmak istersiniz değil mi? Aklınıza takılan deli sorulara cevap da bulsanız ne güzel olur... İşte tam da elinizde tutuyorsunuz bunları. O zaman, haydin
13 TL. 20 TL.
 %  35
Peygamberimizin İki Gülü Hasan-Hüseyin
Bu kitabımızın konusu, Rasulü Emin (s.a.v.) Efendimizin gözlerinin nuru ve Hz. Fatıma'nın emaneti olan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Efendilerimizdir. Mü'minler tarafından baş tacı edilmesi gereken fakat biri zehirletilerek, diğeri Fırat nehrinin kenarında susuz bırakılarak, hakaretlerle, aile efradının gözlerinin önünde şehit edilen nur yüzlü iki kardeş...
22.75 TL. 35 TL.
 %  35
Kavuşma
16.25 TL. 25 TL.
 %  35
Beşeri Münasebetler
İslam Sevgi Temelinde Beşeri Münasebetler İslâmî İlimler Araştırma Vakfı tarafından 16-17 Ekim 2009 tarihinde M. Ü. İlahiyat Fakültesi konferans salonunda İslâmda Sevgi Temelinde Beşerî Münasebetler başlıklı tartışmalı bir ilmî toplantı gerçekleştirilmiş ve bu toplantıda Kurânda sevgi; İslâmın temel kaynaklarında insan ve insan sevgisi; Allah-Peygamber sevgisi; Sahabeler arası münesebetlerde sevgi; Sevgi ve nefretin psikolojisi; Sevgi-Nefret dengesi; ilahî ve beşerî aşk; sûfîlerin sevgiye yaklaşımı, Râbia,
15.28 TL. 23.5 TL.
Tükendi
 %  35
Cennete Giden Yol
Ülkemizde Namazla Diriliş programlarını başlatan ve yediden yetmişe herkese namazı sevdirmeye çalışan, gençlerin Namaz Abisi Ahmet Bulut, yeni kitabı Cennete Giden Yollar ile ayet ve hadislerin ışığında Allah'ın rızasını arayanlara rehberlik ediyor. Güncel öykülerle okuyucuya ayna tutuyor. Kitaba koyduğumuz isim, Rabbimizden beklentimizdir.
13 TL. 20 TL.
 %  50
Ailede Sevgi İletişimi
Bu eserle eşler birbirini sevmeyi öğrenecek. Eş sevgisi bir gönüle girme işidir ve cinsellikten ibaret değildir. Sadece Para, eşya, kariyer ile mutluluk olmaz. Gönülden gönüle Sevgi iletişimi kurmak bir sanattır. Bu sanatın uzmanları sağlam yuva kurar, sevgiden kavgaya zaman bulamaz. Bu eser, sevgiden, aşktan ve sadakatten yana olanların rehberidir.
11 TL. 22 TL.
 %  35
Kur'an Işığında Ailemizle 52 Ders
Sevgili anne-babalar ve eğitimciler! Sizleri; aileniz, komşularınız, arkadaşlarınız, öğrencileriniz veya cemaatinizle birlikte yarım saat kitap okumaya davet ediyoruz. Dört kitaptan oluşan serinin birincisi olan Kuran Işığında Ailemizle 52 Ders kitabı ile Kuran-Sünnet bütünlüğü içerisinde İslamın temel ilkelerini öğrenmenizi hedefliyoruz. Haftada en az bir gün yarım saat bu kitabı okumak, hem düzenli kitap okuma alışkanlığı kazanmanıza hem de dinimizi doğru bilgiye dayanarak öğrenmenize katkı sağlayacaktır.
16.9 TL. 26 TL.
 %  35
Ailemizle 52 Derste  Peygamberimizin Hayatı
Değerli anne-babalar, eğitimciler ve din görevlileri! Sevgili öğrenciler ve kitap dostları! Ailemizle 52 Ders serisinin devamı olan bu kitapta sevgili Peygamberimizin hayatı, sosyal ilişkileri ve örnek ahlakı sade bir dille anlatılmaktadır. Bu kitapta konu öncelikli bir üslup tercih edilmiş ve Resulullahın hayatı Kuran-Sünnet ışığında ele alınmıştır. Bu yönüyle de diğer siyer kitaplarından ayrılmaktadır. Bu eserin; aileniz, arkadaşlarınız ve öğrencilerinizle yapacağınız dersler için önemli bir kaynak olacağ
16.9 TL. 26 TL.
 %  35
Sistematik Kelam
Kelâm ilmi, dini ilimler içerisinde önemli bir yere sahiptir; hatta eşrefu'l-ulûm olarak isimlendirilmiştir. Bu onun, İslâm düşüncesinin temelini oluşturan inanç esaslarını konu edinmesi kadar, tarihte üstlendiği rollerle de alakalıdır. Bu çalışma, düşünce tarihimizdeki bu kıymetli birikimi İlahiyat Fakültesi Öğrencileri ve bu alanda araştırma yapacak olanlara kolay anlaşılır bir şekilde sunmak için hazırlanmıştır. Adından da anlaşılacağı üzere, konuları belirli bir sistem üzere inceleyen bu eser, giriş ve
29.25 TL. 45 TL.
Tükendi
 %  35
Anahatlarıyla Siyer-i Nebi (a.s)
Bu kitap, temel kaynaklara dayalı olarak hazırlanan İlk Kaynaklara Göre Hz. Peygamber Devri Kronolojisi -tahlil ve tenkid- ve Son Peygamber Muhammed'in (a.s.) Hayatı başlıklı eserlerimizin muhtasarı; yani özeti mahiyetindedir. İhtisar yapılırken özellikle ilahiyat lisans düzeyindeki okuyucu dikkate alınmıştır. Bu nedenle, ilahiyat lisans öğrencileri için gerekli bilgilerin ön plana çıkarılmasına özen gösterilmiş, Siyer'deki bazı olaylara sadece başlık olarak yer verilmiştir. Eserde; imkanlar ölçüsünde hep
26 TL. 40 TL.
 %  35
Hicret Yurdunda Sabah Doğuş
Peygamber Efendimizin Hayatı Serisinin üçüncü kitabıdır. Hicretten sonra Medine'de İslâmiyet'in ve ilk İslâm Devleti'nin doğuşu anlatılmaktadır. Sultan-ı Enbiya Efendimiz'in hicretiyle, Mekke'nin bunaltıcı havasından çıkılmış, Medine'nin gönüllere rahatlık veren serinliğine kavuşulmuştur. Artık burada hâkim, Allah'ın Resulü'dür, mü'minlerdir. Paçalar sıvanmıştır. Huzursuz eden her şey birer birer atılacak ve o mübarek şehir, günden güne güzelleşecek, en sonunda Medinetü'n - Nebi yani peygamberin şehri ünvan
16.25 TL. 25 TL.
 %  35
Yaşadığım Avrupa Batı Batıcıdır
Bu kitapta amacımız, Batılıların eksiğini ve noksanını ortaya koymanın zevkini çıkarmak değildir. İnsanın yapısına ters düşen durumları göstererek, hem onların, hem de bizim birlikte insanca yaşamamıza bir nebzecik faydalı olmaktır maksadımız... Batı'da insanlıktan yana, ahlâktan yana, sevgiden, şefkatten yana pek bir şey kalmadığını görmemiz gerekiyor. Ta ki, bunları biz özümseyelim önce, sonra da onlara sunalım.
14.3 TL. 22 TL.
 %  35
Bilim Tarihine Adanan Ömür Kırk Derste Fuat Sezgin
O, tarihimizdeki gizli hazineleri, gün yüzüne çıkardı. Bıraktığı eserlerle tarihimizle gurur duyacağımız çalışmalara imza attı. Günde 17-18 saat çalıştı. 27 dil öğrendi. Müslüman bilim adamlarının bilim tarihine katkılarını ortaya koymak için 60 ülkenin kütüphanesinde araştırmalar yaptı. 400 bin cilt yazma eser inceledi. 1400 cilt eserin basımını gerçekleştirdi ve ismini tarihe altın harflerle yazdırdı. Bilim tarihinde çığır açtığı için 2019 yılına Fuat Sezgin Yılı denildi. Bu kitapta, Fuat Sezgin'in bitmey
13 TL. 20 TL.
 %  35
Yeni Usüllerle İslami Tebliğ ve Temsil; Milletlerarası İlmi Toplantı
İslâmi ilimler Araştırma Vakti (İSAV) 17-18 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul Topkapı Eresin Otel'de Yeni Usullerle isliind Tebliğ, ve Temsil konulu Milletlerarası bir İlmi Toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda tebliğ ve temsil konusu, çok farklı coğrafyalardaki uygulamaları ile tarihten bugüne uzanan tecrübeler ışığında ele alınmış, Güney Kore, Güney Afrika, Fransız Polenezyası, İtalya, Fransa, Nijerya, Çad ve Liberya gibi ülkelerden katılımcılar tebliğ, ve temsil konusunda bilgi ve tecrübelerini takd
18.2 TL. 28 TL.
 %  35
Son Peygamberin İzinde
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'i (a.s) bize tanıtan kaynakların başında Kur'ân-ı Kerim gelmektedir. Kur'ân-ı Kerim, O'nun bütün insanlığa gönderilmiş son peygamber olduğuna, O'na itaatin Allah'a itaat olduğuna sıklıkla vurgu yapmakta ve en güzel örnek olarak takdim etmektedir. Kur'ân'ın açıklamalarına göre O, Allah'tan aldığı mesajları insanlara ulaştırmış, bunları açıklamış, yaşayarak göstermiş ve her türlü olumsuz özelliklerden arınmanın yollarını göstermiştir. Kur'an-ı Kerim'den sonra onu tanımamızı
13 TL. 20 TL.
 %  35
Geleneğin Altın Zinciri
Bu kitapta İslam ilim geleneğinin en önemli hususiyetle-rinden birisi olan isnad incelenmiştir. Başlangıçta dini bilginin sonraki kuşaklara aktarım yöntemi olarak ortaya çıkmış isnad sistemi zamanla her tür geleneksel bilginin aktarımında kullanılan bir yöntem olmuştur. İsnad, musikî ve hat gibi sanat dallarını da etkileyerek İslâm sanatlarının tedrisinde kullanılan meşk ve icazet yöntemlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. İsnad, Peygamber Efendimiz (s.a) ile Hazreti Cibril arasında Kur’an’ın karşı
7.48 TL. 11.5 TL.
Tükendi
 %  35
Ebu Hanife ve Hadis; Abdürrezzâk'ın El - Musannef'i Özelinde
Bu kitap, öğrencisi Abdürrezzâk'ın el-Musannef adlı eserinde Ebû Hanîfe aracılığıyla naklettiği içtihatların hangi boyutlarda hadis/sünnet/eser merkezli olduğunu tespit etmek ve aynı zamanda Ebû Hanîfe gibi bir fakih üzerinden fıkhü's-sünne örneği ortaya koymak amacı gütmektedir.
13 TL. 20 TL.
Toplam 179 kayıt bulunmuştur Gösterilen 20-40 / Aktif Sayfa : 2